Jaki był ten rok…,

p_20170806_125530 …co darował, co wziął?
Czy nas wyniósł pod niebo,
czy rzucił na dno?

Praktycznie rok temu tą trawestacją hitu zespołu „Turbo” rozpoczęliśmy podsumowanie przebiegu mijającego roku. Czyniąc więc zadość utrwalonej już tradycji kreślimy i teraz kilka zdań na ten temat nie zapominając o podziękowaniach dla WolontariuszyDarczyńców bez których nasza działalność z pewnością byłaby znacznie skromniejsza.

dsc_3496 Podobnie jak w latach ubiegłych najważniejszym elementem naszej działalności były remonty zabytkowych budynków. 2017 r. pod tym względem był nieco spokojniejszych. Przede wszystkim udało się pozyskać pierwsze środki na remont budynku dawnej pompowni. Tegoroczne prace współfinansowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego kwotą 26 250,00 zł obejmowały odbudowę zarwanego poszycia  dachu nad połową budynku oraz demontaż jego na drugą połową. Łączna wartość prac to 43 013,21 zł, a tzw. wkład własny pokryliśmy z 1% podatku przekazanego przez Państwa za 2016 r. w kwocie 18 731,21 zł.

p1010932 Niespodziewany charakter miał drugi z realizowanych przez nas w 2017 r. remontów budynków. Dzięki wsparciu Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 22 000 zakończyliśmy remont najbardziej zniszczonych fragmentów dachu hali wachlarzowej, tym razem nad kanałami 12-13. Udział środków Stowarzyszenia to ponad 11 000 zł. Ponieważ kasa PSMK świeciła w momencie przyznania dotacji pustkami, sfinansowanie wkładu własnego było możliwe dzięki darowiznom członków PSMK, osób spoza naszej organizacji oraz zbiórki o charakterze crowdfundingu zrealizowanej za pomocą portalu zrzutka.pl.

plan-projekty_realizacja_2017_wkz

koniec59 Rekordowa dotacja Urzędu Miasta Skierniewice (14 500 zł) w 2017 r. była przeznaczona na prace utrzymaniowe infrastruktury torowej Parowozowni. Dzięki niej zakupiliśmy kolejne używane podkłady typu INBK-4  i opłaciliśmy ich transport. Tłuczeń szczęśliwie udało się pozyskać za darmo od sponsora. Tym razem zdecydowaliśmy się przeprowadzić wymianę podkładów z wsparciem mechanicznym. Korytowanie torowiska, układanie nowych, cięższych znacznie podkładów oraz balastowanie tłuczniem odbyło się tym razem ze znaczącym wsparciem koparki.

p_20170121_125445 p_20170225_153137 p_20170401_122914 p_20170408_105724 p_20170408_151154 dsc_3683 dsc_3685 dsc_3705 dsc_3716

img_7448 Kontynuowaliśmy również projekty mające na celu rozwój wolontariatu w Parowozowni. Dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa  w kwocie 17 600 zł z programu Wolontariat dla dziedzictwa zorganizowaliśmy osiem turnusów obozu wolontariackiego, w trakcie którego wolontariusze porządkowali teren naszej „szopy”,  pracowali nad estetyką obrotnicy, ogrodzeń i wejść czy wreszcie pomagali w pracach renowacyjnych przy parowozach Ol49-4, Ty51-1 i TKp 6042. W ramach projektu powstały również nowe materiały promujące parowozownię w językach obcych.

dsc_0070 img_7447 dsc_0024 p_20170715_171649 p_20170806_150755 tlumaczenia

Łącznie od grantodawców i darczyńców otrzymaliśmy ponad 80 000 zł, głównie na cele związane z rewitalizacją Parowozowni. W ten sposób środki z 1% (Urzędy Skarbowe nam przelały w 2017 r. ponad 26 000 zł) pomnożyliśmy ponad 3-krotnie!

p_20170820_133337 W związku z szerokozakrojonymi pracami drogowymi oraz pracochłonna renowacją naszej obrotnicy, mniej miejsca poświęciliśmy pracom przy taborze. W 2017 r. kontynuowaliśmy prace wykończeniowe parowozów Ol49-4 i TKp 6042 „Śląsk”. Ponadto rozpoczęte zostało zabezpieczenie anytkorozyjne parowozu Ty51-1, eksponowanego poza budynkiem hali wachlarzowej. Prace te przede wszystkim realizowaliśmy ze środków 1% podatku oraz w ramach wyżej wspomnianych projektów wolontariackich.

p_20170805_155444 p_20170716_122256 p_20170820_114432

Malowanie podstawy W 2017 r. rozpoczęliśmy renowację eksponatów z wystawy urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Drugiej młodości doczekał się aparat blokowy z zamkami kluczowymi pochodzący ze stacji Gawrony. Lata służby i składowania w niesprzyjających warunkach odcisnęły na nim swoje piętno nim trafił pod dach skierniewickiej szopy. Szczęśliwie lata zaniedbań nie poczyniły spustoszenia we wnętrzu urządzenia – przy odrobinie wysiłku aparat okazał się sprawny elektrycznie i mechanicznie. Renowacja malatury oraz drewnianych elementów wymagała jednak sporo pracy. Po paru weekendach walki z łuszczącą się farbą i rdzą aparat znowu cieszy oczy.

Czyszczenie korpusu aparatu Malowanie pokryw Tabliczki blokowe

[SinglePic not found]Kontynuowaliśmy rozbudowę ekspozycji łączności adaptując na jej potrzeby kolejne, trzecie już pomieszczenie. Dotąd zajmowała je prowizorycznie uruchomiona kolejowa centrala Siemensa. Po jej przeniesieniu na docelowe miejsce przeznaczyliśmy pokój na wystawę dwu innych automatycznych (krajowych) central telefonicznych – FT-200 (systemu Strowgera) oraz kolejowej CK-20 (systemu krzyżowego). Opróżniając wspomniane pomieszczenie liczyliśmy, że pracy z nim będzie niewiele. Rzeczywistość okazała się być bardziej „skrzecząca” i remont niewielkiego pomieszczenia trwał (z przerwami) ponad rok.

[SinglePic not found][SinglePic not found][SinglePic not found][SinglePic not found][SinglePic not found][SinglePic not found]

img_7442 Rok 2017 stanowił pewne wyhamowanie trendu pod względem wzrostu liczby turystów odwiedzających Parowozownię i w omawianym okresie padła magiczna liczba 5555 osób. Na taki obraz złożyły się w naszej ocenie przede wszystkim dwa czynniki. Po pierwsze fatalna, deszczowa aura w trakcie Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw (50% przeciętnej liczby gości). Po drugie tym razem mniejsza liczba imprez adresowanych do miłośników starej motoryzacji, których uczestnicy przybywali w ramach rajdów swoimi leciwymi wehikułami. Najważniejszą imprezą w roku było 30-lecie PSMK z frekwencją 546 gości.

img_7479 img_7483 dsc_0232

Wszystkim naszym darczyńcom w imieniu Członków i Wolontariuszy PSMK oraz znajdujących się w naszej pieczy zabytków kolejnictwa jeszcze raz DZIĘKUJEMY!

Mecenasi działań PSMK w 2017 r.

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków logo_promuje_lodzkie Urząd Miasta Skierniewice logo_bsskierniewice_biale-tlo_web NID-logotyp-oddzial-WARSZAWA castorama www.profitechnik.pl 1 procent podatku


Zakończyliśmy planowane na 2017 r. prace torowe

koniec59 W okresie przedświątecznym zakończyliśmy realizację przewidzianych na 2017 r. prac torowych obejmujących wymianę podkładów na najbardziej zdegradowanych fragmentach toru nr 59. Ich wykonanie było możliwe dzięki wsparciu, które udzielił Urząd Miasta Skierniewice w kwocie 14 500 zł. Ułożone w jesienią podkłady betonowe zostały ostatecznie zabalastowane tłuczniem i wstępnie podbite. W miarę posiadanych środków  planujemy kontynuację prac związanych z utrzymaniem torów na terenie Parowozowni również w 2018 r.

Urząd Miasta Skierniewice


Kontynuujemy renowację eksponatów na wystawie urządzeń sterowania ruchem kolejowym

dsc_3796m

Na dworze coraz zimniej. W nieogrzewanym (na razie) pomieszczeniu wystawy srk również. Nie przeszkadza to jednak w remoncie kolejnego eksponatu. Teraz „na warsztat” poszła znormalizowana nastawnica posterunku odstępowego, wyprodukowana podobnie jak poprzednio odremontowany aparat blokowy w Państwowej Wytwórni Sygnałów i Urządzeń Kolejowych w Krakowie. Urządzenie to składa się z dwóch dźwigni sygnałowych, nieskomplikowanego układu suwaków zależności i czterodziałowego aparatu blokowego. Po remoncie posterunek przystosowany zostanie do współpracy z innymi czynnymi już na ekspozycji urządzeniami.

dsc_3805m dsc_3806m dsc_0026 dsc_0027


Podsumowanie projektu „Wolontariat w Parowozowni Skierniewice metodą kreowania patriotycznej troski o dziedzictwo pierwszej polskiej kolei”

Gdy Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił ponownie konkurs na dofinansowanie projektów wolontariatu dla dziedzictwa, pomni bardzo pozytywnych doświadczeń z identycznego projektu realizowanego w 2016 r. postanowiliśmy iść za ciosem i aplikować ponownie. Procedury konkursowe potrwały do wiosny 2017 r.. Po podpisaniu umowy mogliśmy dopiero przystąpić do realizacji najważniejszego elementu projektu, to jest Obozu Wolontariackiego, który z racji braku etatowych pracowników zmuszeni byliśmy podzielić na krótsze turnusy. Ogłosiliśmy rekrutację i z niepokojem czekaliśmy na pierwsze zgłoszenia. Wśród uczestników pojawiły się zarówno twarze znane z ubiegłego roku, jak co ważne, także całkiem nowi uczestnicy.

p_20170902_111200 Wzorem ubiegłego roku, ze względu na specyfikę naszej działalności w Parowozowni Skierniewice opartej wyłącznie na pracy społecznej w miesiącach lipiec–listopad 2017 r. zaplanowaliśmy organizację jednego obozu wolontariackiego składającego się łącznie z 8 turnusów, liczących od dwóch do czterech dni każdy i obejmujących każdorazowo weekendy. Zakwaterowanie uczestnikom zapewnialiśmy w pomieszczeniach socjalnych Parowozowni, traktując to również jako dodatkową atrakcję dla szczególnie młodzieży.

p_20170714_183131 Organizacja obozu wolontariackiego została poprzedzona uzupełnieniem zakupem odzieży ochronnej oraz materiałów malarskich niezbędnych do wykonywanych prac. Sam obóz zaś został zapoczątkowany szkoleniem BHP, które odbyło się na terenie Parowozowni pierwszego dnia I turnusu. Ponadto uczestnikom obozu zapewnione zostały niezbędne elementy odzieży ochronnej, ubezpieczenie i ciepłe posiłki oraz woda pitna, a także podstawowe środki czystości.

p_20170820_133337 Niewątpliwie najwięcej emocji wzbudzały prace pomocnicze przy renowacji parowozów wpisanych do rejestru zabytków Ol49-4 oraz Ty51-1 oraz stanowiącego rezerwowy front robót  „Śląska” TKp 6042. W trakcie obozów wolontariusze koncentrowali się przede wszystkim na oczyszczaniu maszyn ze starych powłok malarskich i zanieczyszczeń. Brali oni również udział w przygotowaniu i ostatecznym malowaniu części drobnych elementów maszyny do ostatecznego nakładania powłok malarskich.

p_20170805_155444 p_20170806_103438 p_20170716_122256 p_20170820_114432

p_20170715_171649 Kolejny ważny element działań stanowiły prace porządkowe i związane z usuwaniem skutków wandalizmu. W tym roku tego typu prace miały pierwszorzędne znaczenie. Kontynuowane było zapoczątkowane jeszcze w ubiegłym roku porządkowanie zaplecza hali wachlarzowej. Kompleksowemu koszeniu poddano teren całej Parowozowni. Prowadzono również wycinkę samosiewów w dawnych zasiekach węglowych.

p_20170715_154558 p_20170903_104551 p_20170902_111200 p_20170902_185726

Szczególnie trudnym zadaniem, z którym mieli zmierzyć się wolontariusze było uzupełnienie zniszczonego  przez wandali oszklenia części okien hali wachlarzowej. Ze względu na wysokość prace te można było wykonywać jedynie dzięki specjalistycznemu podnośnikowi koszowemu.

dsc_0019 dsc_0024 img_20170902_155716318 img_20170902_162809809

img_7448 Wolontariusze zostali zaangażowani również do estetyzacji obiektów na terenie Parowozowni. Największe siły zostały rzucone na obrotnicę, która dzięki temu uzyskała cieszący oko i należny jej od dawna wygląd. Uczestnicy obozu nie tylko poprawili jej powłoki malarskie, ale uzupełnili oszklenie oraz wyposażenie elektryczne. Dzięki dodatkowemu wsparciu materiałami malarskimi przez skierniewicki hipermarket „Castorama” możliwa była kontynuacja i praktycznie ukończenie odnawiania ogrodzenia Parowozowni wzdłuż ulic Łowickiej i Bielańskiej.

dsc_0070 img_7447 p_20170806_125502 p_20170806_125530 p_20170806_150755 p_20170901_181418

p_20170902_110748 Staraliśmy się, by większość z wolontariuszy miała także okazje wziąć udział w działaniach edukacyjnych. Uczestnicy praktycznie każdego turnusu mogli uczestniczyć w oprowadzaniu po Parowozowni  w charakterze osób zamykających grupy. W przypadku osób, które uczestniczyły w obozie ubiegłorocznym i posiadały odpowiednią wiedzę lub też miały przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym, zlecana była funkcje przewodników.

p_20170713_104043 Część wolontariuszy brała także udział w przygotowywaniu eksponatów do umieszczonej w jednym z budynków Parowozowni wystawy historycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Po okiem specjalistów z PSMK uczyli się oni prawidłowej konserwacji  tych elementów dziedzictwa kulturowego kolei. Uczulani byli oni także na konieczność zachowania dla kolejnych pokoleń tych artefaktów historii kolei jako wciąż funkcjonalnych urządzeń mogących służyć także do celów dydaktycznych.

dsc_0376 dsc_0378

dsc_3716 W porze jesiennej, gdy nastały wreszcie znacznie chłodniejsze dni, głównym zadaniem uczestników obozu była pomoc członkom PSMK w przygotowaniach do wymiany podkładów w jednym z torów historycznego kompleksu Parowozowni Skierniewice. Przede wszystkim wspierali oni działania Stowarzyszenia w mozolnym procesie odsiewania i odzyskiwania tłucznia. Wolontariusze mieli też swój znaczący udział w usuwaniu destruktów starych podkładów drewnianych. Pomogli również przy segregacji odzyskanych wkrętów oraz przytwierdzeń torowych.

dsc_3683 dsc_3684 dsc_3685 dsc_3708

tlumaczenia Ostatnim elementem działań w ramach omawianego projektu było opracowanie materiałów promujących Parowozownię oraz ułatwiających zwłaszcza obcokrajowcom poznawanie i zwiedzanie obiektu. Tu postanowiliśmy wykorzystać tzw. e-wolontariat jako nowatorskie podejście do wolontariatu dla dziedzictwa. Jeden z wolontariuszy wykonał projekty dwóch wzorów ulotek. Następnie na drodze poszukiwań internetowych zostali znalezieni kolejni e-wolontariusze, którzy dokonali tłumaczeń na języki angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i czeski. Dodatkowo, ze względu na rosnącą populację Ukraińców w Polsce i okolicach Skierniewic (co też przekłada się na zainteresowanie ich Parowozownią) zdecydowano się przetłumaczyć jeden z folderków na język i tego kraju.

Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania

LP Wskaźnik Jedn. miary Wartość
Plan wg wniosku Wykonanie
1 Liczba zorganizowanych obozów wolontariackich szt. 1 1
2 Liczba wolontariuszy biorących udział w zadaniu szt. 45 120
3 Liczba pozostałych osób biorących udział w zadaniu (organizatorzy) szt. 5 5
4 Liczba zorganizowanych imprez szt. 5 6
5 Liczba powstałych ścieżek edukacyjnych szt. 0 0
6 Liczba uczestników imprez (gości) szt. 3000 3500
7 Liczba zabytków wpisanych do rejestru, przy których były prowadzone działania szt. 3 3
8 Liczba zabytków figurujących w ewidencji, przy których były prowadzone działania szt. 0 0
Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa
– Wolontariat dla dziedzictwa

NID-logotyp-oddzial-WARSZAWA   nid

PATRONAT MEDIALNY

Skierniewice24.pl     rsc_nowe       Głos Skierniewic     its    Stalowe Szlaki      logo_radio_lodz

WSPARCIE RZECZOWE

castorama


Kolejny fragment dachu hali wachlarzowej wyremontowany!

p1010932 Niespodziewany tegoroczny remont dachu hali wachlarzowej nad kanałami 12-13 ukończony! W poniedziałek 27 listopada prace zostały odebrane z udziałem przedstawicieli Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z którego też to środków je prowadzono. Tradycyjnie już skierniewicka firma „Marbudex” wywiązała się z nałożonego ekspresowego zadania bez zastrzeżeń. Dotacja wynosiła tu 22 000 zł,  a udział środów Stowarzyszenia ponad 11 000 zł. Ponieważ kasa PSMK świeci pustkami do końca roku zbieramy pieniądze na wkład własny do tego projektu pieniędzy.

plan-projekty_realizacja_2017_wkz

Zapraszamy w 2018 r.

Zgodnie z wieloletnią już tradycją ze znacznym wyprzedzeniem publikujemy terminarz wydarzeń w Parowozowni Skierniewice na kolejny (tym razem 2018) rok. Tytułem komentarza ponadto informujemy, że: afisz-2018-classic_0

  •  utrzymujemy godziny comiesięcznych Dni Otwartych  w postaci jak w 2017 r. – od 5 maja 2018 r. wstęp na teren Parowozowni w ich trakcie będzie możliwy w godzinach 11.00-15.00, a ostatnie zwiedzanie z przewodnikiem zaczynać będzie się o godzinie 14.00;
  • nowością będą dwie długości trasy zwiedzania. O godz. 11.00, 12.00 i 13.00 będziemy oferować skróconą trasę zwiedzania, dopasowaną szczególnie do potrzeb gości z małymi dziećmi. O godz. 14.00 będzie się zaczynało pełne zwiedzanie obiektu adresowane do osób w wieku co najmniej 12 lat;
  • termin Kolejowej Nocy Muzeów podamy w późniejszym terminie, zgodnie z ustaleniami skierniewickich instytucji kultury – nie mniej już teraz tego dnia zapraszamy wszystkich chętnych od 20.00 do 24.00;
  • usunięty zostaje z naszego kalendarza Specjalny Dzień Otwarty dla Szkół. Obecnie lekcje muzealne dla uczniów można zamówić praktycznie w każdym terminie pod nr telefonu 730 181 323;
  • plenery fotograficzne pozostają w dotychczasowej postaci i odbywać się będą w wybrane trzecie soboty miesiąca od czerwca do październikaW dniach 16 czerwca i 21 października będą miały miejsce w godzinach 12.00-15.00,  natomiast w dniu 18 sierpnia w godzinach 18.00-21.00. Rejestracja uczestników i wejście na teren Parowozowni będzie w tych terminach możliwe tylko w ciągu 30 minut od rozpoczęcia się pleneru;
  • w trakcie Święta Kolejarza, podobnie jak w 2017 r., przewidujemy tylko jedną godzinę zwiedzania ustalona na 11.00.

Zastrzegamy sobie prawo zmian w już opublikowanym programie imprez.


Kolejny eksponat wyremontowany

Tabliczka firmowa aparatu

Kolejny eksponat ze zbiorów Parowozowni odzyskał dawny blask. Tym razem jednak nie wagon, czy parowóz, ale urządzenie z wystawy sterowania ruchem kolejowym.

Drugiej młodości doczekał się aparat blokowy z zamkami kluczowymi (prod. Państwowa Wytwórnia Sygnałów i Urządzeń Kolejowych, Kraków 1950 r., nr ser. 2832) pochodzący ze stacji Gawrony. Lata służby i składowania w niesprzyjających warunkach odcisnęły na nim swoje piętno nim trafił pod dach skierniewickiej szopy. Z tego też powodu, rozpoczynając proces estetyzacji eksponatów z wystawy USRK, zakwalifikowaliśmy go w pierwszej kolejności do remontu. Szczęśliwie lata zaniedbań nie poczyniły spustoszenia we wnętrzu urządzenia – przy odrobinie wysiłku aparat okazał się sprawny elektrycznie i mechanicznie. Renowacja malatury oraz drewnianych elementów wymagała jednak sporo pracy, w którą zaangażowaliśmy także uczestników Obozów Wolontariackich. Po paru weekendach walki z łuszczącą się farbą i rdzą aparat znowu cieszy oczy. Dzieło zostało uwieńczone w ostatnią sobotę, przywróceniem odrestaurowanych tabliczek blokowych.


Zrzuć się na nasz dach!

zrzutka-zrzut Nieoczekiwana dotacja od Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zastała nas w momencie, gdy w Stowarzyszeniowej kasie widać było już tylko poważne pustki. Ponieważ nie mamy czasu by czekać na kolejne konkursy, zdecydowaliśmy się podjąć wyzwanie i przyjąć kwotę 22 tys. zł. Cała wartość projektu to  ponad 33 tys. zł – brakujące grubo ponad 11 tys. zł tzw. wkładu zgodzili się tymczasowo pokryć nasi koledzy, nie chcielibyśmy  jednak by te kwoty stały się przymusową darowizną. Dlatego postanowiliśmy zdobyć choćby cześć brakującej kwoty m.in. dzięki Państwu za pomocą za pomocą portalu zrzutka.pl!

Zachęcamy do prostych wpłat pod linkiem: https://zrzutka.pl/2jc7m5#


Obchody Święta Kolejarza 2017

p_20161126_110558 W sobotę, 25 listopada o godz. 11.00 zapraszamy na „Dzień Otwarty” z okazji Święta Kolejarza, w ramach którego będzie można poznać dzieje skierniewickiej parowozowni oraz zgromadzonych eksponatów. Zwiedzanie odbywa się pod opieką przewodnika ubranego w historyczny kolejowy mundur.
Na zwiedzających czekają:

  • wystawa taboru kolejowego;
  • urządzenia do obsługi parowozów;
  • dawna hala maszyn;
  • interaktywna wystawa ”Urządzenia sterowania ruchem kolejowym”.

Na gości oczekujemy o godzinie 11.00. Wstęp wolny.
W niedzielę, 26 listopada o godz. 12.30 odbędzie się w skierniewickim kościele p/w św. Jakuba nabożeństwo w intencji kolejarzy oraz członków i wolontariuszy PSMK.