Zakończyliśmy planowane na 2017 r. prace torowe

koniec59 W okresie przedświątecznym zakończyliśmy realizację przewidzianych na 2017 r. prac torowych obejmujących wymianę podkładów na najbardziej zdegradowanych fragmentach toru nr 59. Ich wykonanie było możliwe dzięki wsparciu, które udzielił Urząd Miasta Skierniewice w kwocie 14 500 zł. Ułożone w jesienią podkłady betonowe zostały ostatecznie zabalastowane tłuczniem i wstępnie podbite. W miarę posiadanych środków  planujemy kontynuację prac związanych z utrzymaniem torów na terenie Parowozowni również w 2018 r.

Urząd Miasta Skierniewice

Na górę strony