„Piwiarka” wyjechała do piaskowania

Sukcesywnie posuwają się naprzód prace przy odbudowie wagonu piwiarki. Pojazd ostatecznie przygotowano do mechanicznego oczyszczenia. Podczas przygotowań wykonano szereg odkrywek dla odnalezienia dawnych numerów inwentarzowych wagonu. Poszukiwania zakończyły się sukcesem.

Numery inwentarzowe wagonu piwiarki Numery inwentarzowe wagonu piwiarki

Znalezione numery: 221-429, przekreślony 323 499 oraz 510 554 pozwalają sądzić, że nasz eksponat, początkowo służył na kolejach austriackich (KKStEb), gdzie otrzymał kolejno dwa z odkrytych numerów, poczym przeszedł na koleje czeskie. Na PKP trafić musiał już po II wojnie światowej. Natrafiono także na kolejne, wybite numeratorami daty napraw okresowych. Przy okazji stwierdziliśmy po śladach na oryginalnych (kilka, wydaje się, było wymienionych) słupkach, że pudło malowano w kolorach białym, później jasno(?) zielonym, wreszcie znów białym.

Załadunek wagonu piwiarki Załadunek wagonu piwiarki Rozładunek wagonu piwiarki

Wagon w przedostatnim dniu czerwca został wyekspediowany do specjalistycznego zakładu, dysponującego nowoczesną komorą do piaskowania konstrukcji stalowych.

Na górę strony