Piwiarka nabiera kształtów…

Nie zapominamy o naszym wagonie do przewozu piwa i w miarę możliwości kadrowych i finansowych staramy się kontynuować remont tego pojazdu. Ponieważ zdobycie dokładnej dokumentacji wciąż napotyka na problemy, w lipcu dwuosobowa grupa członków PSMK udała się do Czech, by wykonać dokumentację fotograficzną tamtejszych piwiarek w ČD Muzeum Lužná u Rakovníka i na kolei muzealnej Krupá – Kolešovice.  Zdjęcia te służą  jako materiał projektowania rozwiązań konstrukcyjnych także w naszym wagonie.

Piwiarka - Kolesovka Piwiarka - Luzna u Rakovnika

W naszym wagonie polakierowaliśmy już na biało elementy konstrukcji jego pudła, trwa też pokostowanie elementów drewnianych. Wreszcie, dzięki materiałom będącym rezultatem lipcowego wyjazdu, w połowie sierpnie można było przystąpić do docinania i pierwszego montażu desek poszycia zewnętrznego. Prace te zamierzamy kontynuować aż do późnej jesieni, a także w sezonie zimowym – np. konieczne wykonanie nowej izolacji termicznej wagonu.

Piwiarka - tniemy deski Piwiarka - montujemy pierwszą ścianę Piwiarka - dwie ściany

Wciąż także poszukujemy, niestety bez większego powodzenia, sponsorów mogących wspomóc odbudowę wagonu rzeczowo bądź też finansowo.

Na górę strony