Pierwszy rok funkcjonowania inicjatywy Industrialne Łódzkie

il_podsumowanie-2023 Mija pierwszy sezon funkcjonowania Industrialnego Łódzkiego – nowej inicjatywy trzech organizacji pozarządowych (Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych (FPKW), Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei (PSMK) i Klubu Miłośników Starych Tramwajów (KMST)) na rzecz promocji dziedzictwa poprzemysłowego województwa łódzkiego. Z tej okazji warto pokusić się o kilka słów podsumowania, zwłaszcza że dla prowadzonych przez wspomniane NGO’sy przedsięwzięć był to także rok pełen rekordów. Dodajmy, że z ich oferty skorzystało ponad 55 000 osób – biorąc pod uwagę weekendową dostępność tych atrakcji jest to wynik naprawdę imponujący.

PSMK i jego Parowozownia Skierniewice mogą zaliczyć kończący się rok do niezwykle udanych. Dzięki rozbudowaniu oferty oraz wzrostowi jej dywersyfikacji udało się znacznie zwiększyć liczbę odwiedzjących ten obiekt – sumaryczna frekwencja wyniosła tu na koniec listopada 2023 r. 8249 osób. Było to wzrost o 67% względem 2022 r. i zarazem rekordowy wynik w trakcie całej historii udostępniania Parowozowni szerokim rzeszom zainteresowanych.
Na prowadzonej przez FPKW Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała mijający rok również miał charakter zdecydowanie rekordowy – przewiozła ona przeszło 21 800 pasażerów notując 14% wzrost liczby podróżnych względem roku 2022. Jednocześnie był to drugi najlepszy pod względem frekwencji sezon KWRRB w przeszło 20-letniej historii operatora Kolei Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych. Historyczny rekord frekwencyjny zaliczyły także współorganizowane przez KMST Łódzkie Linie Turystyczne, które przewiozły w okresie od czerwca do końca września przeszło 25 000 osób. Zajezdnia Muzealna Brus była nieczynna z powodu reorganizacji, ale to zmieni się w przyszłym roku. Obecnie trwa remont linii tramwajowej prowadzącej do muzeum, a prace obejmą też elementy infrastruktury na terenie zajezdni.

Na górę strony