Ostatnie prace przed zimą

Nocne prace przy obrotnicy

Zbliżający się koniec roku skłania do przypomnienia, że przez wiele miesięcy w Parowozowni realizowane były prace przy obrotnicy oraz prace renowacyjne przy parowozie Ol49-4. Na obecną chwilę obydwa projekty w zasadzie zostały już zakończone.

Parowóz Ol49 – popularna Ola – ma kolejne partie konstrukcji oczyszczone i zabezpieczone antykorozyjnie. Można przyjąć, że przyszły rok przyniesie koniec czyszczenia i położenie nowych blach otuliny kotła. Jest faktem, że intensywność prac w tym roku zmalała, ale trzeba też dostrzec, że kilkakrotnie tzw. duże weekendy były deszczowe i nie sprzyjały postępowi prac. Wolontariuszom, którzy przyczyniali się do rewaloryzacji Oleńki serdecznie dziękujemy i namawiamy do udziału w finałowych pracach w przyszłym roku. Wszak koniec wieńczy dzieło…

Roboty przy obrotnicy polegały na wymianie podkładów w jednym toku toru pod wózkami urządzenia (wymiana podkładów na dwóch pozostałych tokach została przeprowadzona w roku ubiegłym). Także końce torów trakcyjnych prowadzące na obrotnicę otrzymały nowe podkłady po to, aby pomost jezdny można było jednoznacznie ryglować w wybranej pozycji. Szczególnie w ostatnich tygodniach prace były bardzo intensywne i długotrwałe – niejednokrotnie, w soboty kończyły się ok. godz. 22 bez względu na coraz bardziej dokuczający chłód. Również ochotnikom pracującym przy tym projekcie należą się gorące podziękowania.

(ipa)

Na górę strony