Mamy kolejne dofinansowanie!

20210724_125100 11 marca 2022 r. Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk rozstrzygnął konkurs dla organizacji pozarządowych zajmujących się m.in. kulturą oraz ochroną zabytków. W jego rezultacie otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 20 000 zł z przeznaczaniem na poprawę stanu infrastruktury kolejowej przed halą wachlarzową. W tym roku kompleksowym pracom rewitalizacyjnym będą poddane tory oznaczone numerami 7 i 8.
Dziękujemy!

Jest to już tegoroczna druga przyznana naszemu Stowarzyszeniu dotacja – pierwszą dostaliśmy na renowację taboru od innego grantodawcy.

Na górę strony