Współpracujemy z łódzkim Muzeum Tradycji Niepodległościowych

wagony_przed-renowacjc485_03 Na przełomie 2020 i 2021 r. łódzkie Muzeum Tradycji Niepodległościowych zwróciło się do nas z propozycją współpracy merytorycznej przy renowacji trzech historycznych krytych wagonów towarowych typu A2 obrazujących deportację tysięcy Żydów z getta łódzkiego do obozów zagłady w Chełmnie nad Nerem i Auschwitz-Birkenau. Stanowią one jeden z najważniejszych elementów ekspozycyjnych Stacji Radegast, unikatowego miejsca pamięci na dawnej stacji kolejowej getta łódzkiego – obecnie stanowiącego oddział wspomnianej na wstępie placówki muzealnej.
wagony_po-renowacji_13 Renowacja wagonów odbyła się w ramach realizacji trwającego 17 maja 2021-31 grudnia 2021 r. projektu pt. Stacja Radegast – rewaloryzacja historycznych wagonów towarowych finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Urzędu Miasta Łodzi. Naszą rolą tu było przeprowadzenie ekspertyzy historycznego stanu zachowania wagonów wraz ze wskazanie szczegółowego zakresu ich konserwacji oraz odtworzenia oryginalnej substancji obiektów. Za ten element współpracy ze strony naszego Stowarzyszenia odpowiadał jego członek dr Michał Jerczyński – historyk polskiego kolejnictwa.

film-30032022 Ciąg dalszy współpracy nastąpił 30 marca 2022 r., kiedy to gościliśmy w naszej Parowozowni ekipę realizującą zdjęcia do filmów edukacyjnych dla łódzkiej placówki muzealnej. W naszych wnętrzach sfilmowała ona sceny przyjazdu Józefa Piłsudskiego do Warszawy w listopadzie 1918 roku. Nakręcony u nas materiał był elementem jednej z czterech nowych filmowych opowieści o Łodzi. Scenariusze kolejnych będą dotyczyć wysiedleń łodzian w czasie II wojny światowej, buntów studenckich w czasach PRL-u i więzionych przy Gdańskiej 13 kobiet – żołnierek wyklętych.

Na górę strony