Kolejna próba włamania…

Włamanie zmusiło nas do wzmocnienia istniejących w oknach hali głównej krat okiennych. Po analizie uszkodzeń kraty przez którą nastąpiło włamanie, wzmocnione zostały przytwierdzenia krat do muru. Wszystkie kraty otrzymały dodatkowe kotwy oraz elementy usztywniające ich konstrukcję. Zabezpieczenia uzupełniliśmy także o dwie, dotychczas nie założone kraty. Wzmocniono także zamknięcia drzwi – drewniane obiliśmy grubą blachą stalową, stalowe używane na codzień dostały dodatkowe zamki. Zabezpieczono także kratami kilka okien na piętrach, tam gdzie dostęp do okien jest stosunkowo łatwiejszy przez konstrukcje wyciągów wentylacyjnych kuźni. Wzmocnienia szybko zdały egzamin. Ponowna próba włamania zakończyła się „jedynie” wybiciem szyb w oknie. Prócz działań przy kratach, nawiązaliśmy ściślejszy niż poprzednio kontakt z Policją. W kontaktach z dzielnicowymi wskazaliśmy potencjalne źródła zagrożeń, a przy obszernym wystąpieniu do Komendanta miasta przekazaliśmy także szczegółowy plan terenu, który może być pomocny dla służb prewencyjnych. Czekamy na odpowiedź odnośnie dalszych kroków władz na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa. Niezależnie od tego definitywnie zablokowany został wstęp z ulicy na Parowozownię z ulicy. Dotychczas były zamknięte bramy wjazdowe, natomiast furtka, dla ułatwienia przejścia przede wszystkim pracownikom kolei nadal była otwarta. Obecnie również i furtkę zaopatrzono w zamek (a korzystający z przejścia – imiennie – otrzymali klucze). Wiosną planujemy uruchomienie dzwonka – tak aby nasi goście nie musieli oczekiwać zbyt długo na przewodnika.

Na górę strony