Wieczór w Parowozowni

Spektakl Grupy Teatralnej „Banana Perwers”