Członkowie PSMK brali udział w VI Rybickiej Konferencji o Historii Kolei

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Działalność PSMK to nie tylko skierniewicka Parowozownia, ale również wiele innych aspektów związanych z historią kolei w Polsce. 23 października 2017 r. troje naszych członków brało czynny udział w VI Rybnickej Konferencji o Historii Kolei zatytułowanej „Węgiel, polityka, stal, ludzie. „Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu Śląska”, Organizowało ją Muzeum w Rybniku wraz z rybnickim Wydziałem Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W trakcie konferencji Judyta Kurowska-Ciechańska  zaprezentowała przygotowany dr. Arielem Ciechańskim  referat pt: „Wybrana problematyka transportu piwa koleją na Śląsku”. Paweł Mierosławski wygłosił natomiast referat pt.„Problematyka ochrony zabytków łączności kolejowej”. Ostatnim prelegentem z naszego Stowarzyszenia był dr Ariel Ciechański, który z racji zatrudnienia na w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN przedstawił referat: pt. „Rozwój i regres kolei przemysłowych na Górnym Śląsku” oraz poprowadził jedną z sesji konferencji.

Fot. D. Keller

Na górę strony