Bieżące prace w Parowozowni

TKp 6042, renowacja

Wraz ze znacznym spadkiem temperatur przerwaliśmy do wiosny prace renowacyjne przy taborze. Parowóz „Śląsk” – przez cały sezon w dużej części oczyszczony i zagruntowany podkładem antykorozyjnym – musi cierpliwie czekać do wiosny.

Nie oznacza to jednak, że życie w Parowozowni całkiem zamarło. Wzięliśmy się ostro za prace gospodarcze, na które zwykle brakowało czasu latem. Ważnym elementem prac było porządkowanie hali wachlarzowej i warsztatowej. W ciągu mijającego roku bardzo dokuczali nam złodzieje metali. Ich działalność była uciążliwa przede wszystkim ze względu na podejmowane próby dostania się do obiektów hali wachlarzowej. U schyłku roku także musieliśmy zajmować się „odcinaniem” wyszukanych przez drobnych złodziejaszków „słabych punktów” naszych zabezpieczeń. Jest to niestety zadanie pracochłonne.

Na górę strony