TKt48-39 wjechała do hali

TKt48-39 w hali wachlarzowej

Zgodnie z podjętym zobowiązaniem staramy się, aby zakupione parowozy znajdowały miejsce pod dachem skiernieiwckiej szopy. Dotyczy to zwłaszcza najcenniejszych eksponatów – stąd po niewielkich roszadach swoje zadaszone miejsce uzyskał TKt48-39.


Spotkanie z emerytowanymi pracownikami kolei

Święto Kolejarza, spotkanie

Do kalendarza imprez w skierniewickiej Parowozowni wpisały się spotkania z emerytowanymi pracownikami kolei organizowane z okazji Święta Kolejarza. Tegoroczne spotkanie odbyło się dokładnie w dniu patronki kolejarzy – św. Katarzyny Aleksandryjskiej (25 listopada 2006 r.).

Licznie przybyłym emerytom życzyliśmy – przede wszystkim – dużo zdrowia. Przy poczęstunku nie było końca wspomnieniom o starej, dobrej kolei, która już odeszła… Nasi sędziwi goście okazali się skarbnicą wiedzy zarówno o skierniewickiej szopie, jak również o nieznanych epizodach z dziejów kolei w Polsce. Przygotowaliśmy też dwie niespodzianki – pierwszą był parowóz TKt48-39 wyeksponowany na jednym z torów. Na jego widok w niejednym kolejarskim oku zakręciła się łza. Drugą niespodzianką, był pokaz filmów o tematyce kolejowej. Spotkanie nie mogło się obyć bez wspólnej fotografii.

Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w równie licznym gronie.


Ls40-4572

Ls40-4572

Dobiega końca renowacja lokomotywy spalinowej Ls40-4572. Została wyposażona w nowy rozrusznik oraz akumulatory, wymianie uległa instalacja elektryczna. Lokomotywa uzyskała także nową malaturę wewnętrzną i zewnętrzną. Do zakończenia finansowanego ze środków publicznych zadania został jeszcze montaż reflektorów (identycznych z pierwotnymi) oraz namalowanie oznaczeń na budce maszynisty.


TKt48-39

TKt48-39

Na kilka dni przed Świętem Kolejarza z Karsznic do Skierniewic dotarł kolejny eksponat – parowóz TKt48-39. Jest to ta sama maszyna, która gościła w skierniewickiej Parowozowni 23 maja 1998 r. przy okazji przejazdu pociągu specjalnego z Łodzi Fabrycznej do Lipiec Reymontowskich. Wtedy to, parowóz był w naszej szopie obrządzany i wyposażany.