Konferencja „Zabytki kolejnictwa i społeczeństwo”

Konferencja Zabytki kolejnictwa i społeczeństwo

W czwartek, 26 listopada wzięliśmy udział w I. międzynarodowej konferencji „Zabytki kolejnictwa i społeczeństwo”, zorganizowanej przez Brytyjsko-Polską Izbę Handlową i Fundację Era Parowozów. Wśród przybyłych z zagranicy prelegentów znaleźli się m.in. Andrew Scott – dyrektor Brytyjskiego Narodowego Muzeum Kolejnictwa w Yorku; Jiżi Kubaczek – kierownik Centrum Muzealno-Dokumentacyjnego Słowackich Kolei Państwowych; David Morgan – Prezydent Europejskiej Federacji Kolei Muzealnych i Turystycznych. Naszemu Stowarzyszeniu przypadło zdefiniowanie i omówienie barier rozwoju ochrony zabytków kolejnictwa na terenie Polski – referat na ten temat przygotował i wygłosił Paweł Mierosławski (z referatem można zapoznać się tutaj).

Konferencja podzielona była na trzy bloki tematyczne. Pierwszy poświęcono m.in. praktyce współpracy brytyjskich instytucji ochraniających zabytki kolejowe z lokalnymi władzami. Z zazdrością można było wysłuchać o tym, z jakim zainteresowaniem władze podchodzą do inicjatyw tego typu, upatrując w nich sposobu polepszenia konkurencyjności swoich miast. Blok drugi skupił się na naszej, krajowej praktyce. Tu – jakże odmiennie zabrzmiały gorzkie słowa raportu z trudnej sytuacji Pyskowic, od lat borykających się z problemem uregulowania statusu obiektu, w którym przechowywana jest kolekcja. Część trzecia w zamyśle miała wskazać drogi rozwoju w zakresie ochrony zabytków w Polsce. Jednakże ta część spotkania plenarnego przerodziła się tylko w skrótowe omówienie wykonanych już działań czterech organizacji, które założyły Polską Federację Kolei Muzealnych i Turystycznych – jeszcze przed oficjalnym zarejestrowaniem się w kraju – będącej już członkiem Europejskiej Federacji Kolei Muzealnych, Turystycznych i Lokalnych od lat kierowanej przez Brytyjczyków.

W konferencji brali udział zarówno przedstawiciele rozmaitych grup miłośników, jak i przedstawiciele spółek Grupy PKP. Zaskoczenie wśród uczestników konferencji wzbudził brak zainteresowania rodzimego Muzeum Kolejnictwa prezentowaną tematyką.

pm, (ipa)

Na górę strony