Walne zgromadzenie członków

5 stycznia w gościnnym warszawskim Muzeum Techniki odbyło się sprawozdawczo-wyborcze IV Walne Zgromadzenie Członków PSMK. W trakcie zebrania wprowadzono korekty w statucie i uchwalono kierunki działania Stowarzyszenia. Wybrano także nowe władze organizacji. Ponieważ wszystkie wprowadzone zmiany podlegają akceptacji przez Krajowy Rejestr Sądowy, treść statutu oraz skład nowych władz podamy po zatwierdzeniu dokumentacji Walnego Zgromadzenia.

Na górę strony