Uruchomiliśmy symulator lokomotywy SM42

Dobiegły końca prace przy naszym projekcie pulpitu do symulatora lokomotywy spalinowej SM42. Premiera symulatora w Parowozowni w trakcie Dnia Otwartego 3 lipca 2021 r. była zwieńczeniem prac trwających od roku 2018. Wtedy to na bazie stanowiska przywiezionego przed 20-stu laty z sali szkoleń lokomotywowni Warszawa Odolany postanowiliśmy zrobić coś bardziej konkretnego.

pulpet001 Stan pulpitu tuż po rozpoczęciu prac – początek 2018 r.

W swojej pierwotnej lokalizacji stanowisko współpracowało z aparaturą hamulcową oraz wyposażeniem elektrycznym lokomotywy. Jego stelaż pospawany był niezbyt estetycznie, natomiast wykonany prowizorycznie z płyty wiórowej górny panel mierników, nie przypominał w niczym oryginału. Brakowało również wielu bardzo ważnych elementów wyposażenia stanowiska maszynisty (w tym przede wszystkim zaworu hamulca zespolonego, prędkościomierza, panelu syren, przycisków nożnych i innych). To niestety dość znacząco wydłużyło czas realizacji projektu ze względu niedostępność potrzebnych części.

pulpet02 Po zakończeniu prac ślusarskich i renowacji blatu
pulpet03 Mierniki elektryczne przeszły drobiazgową renowację oraz dostosowanie poprzez montaż rezystorów kalibracyjnych

pulpet04 Przełączniki typu Z poddano szczególnie pracochłonnej renowacji, ponieważ ktoś kiedyś postanowił zamalować je szarą farbą…

Sprawy nabrały większego tempa w styczniu 2021 r. A impulsem stało się pozyskanie brakującego wyposażenia z lokomotyw przeznaczonych do fizycznej kasacji. W pierwszym kroku rama pulpitu przeszła zaawansowane prace ślusarskie, których jednym z elementów była zabudowa całkowicie nowych podpór na których spoczął panel mierników i kontrolek pozyskany ze złomowanej lokomotywy. Następnie zostało wykonane całkowicie od podstaw bezpośrednie sąsiedztwo stanowiska maszynisty, które na koniec zaś wyposażono w niezbędne do sterowania lokomotywą autentyczne elementy.

pulpet05 Zawór Fv4a przystosowany poprzez montaż potencjometru

Następnie przystąpiono do przystosowania aparatury pulpitu do współpracy z mikrokontrolerem Arduino DUE. Do odczytu stanu wejść cyfrowych wykorzystano expandery wyprowadzeń, sterowanie wyjściami cyfrowymi odbywa się natomiast za pośrednictwem expanderów i tranzystorów unipolarnych. Wszystkie kontrolki wyposażono w źródła światła LED, z wyjątkiem lampki czuwaka, gdzie pozostawiono żarówki. Mierniki elektryczne poddano renowacji, oraz wyposażono w rezystory kalibracyjne umożliwiające sterowanie sygnałem PWM o niskim napięciu z mikrokontrolera. W manometrach zabudowano magnetoelektryczne ustroje pomiarowe z mierników elektrycznych, następnie skalibrowano i podłączono analogicznie do elektrycznych. Do zaworu hamulca zamontowano potencjometr odczytujący jego pozycję. Odczytywanie pozycji nastawnika jazdy odbywa się poprzez oryginalne styki sterowane krzywkami nastawnika. Prędkościomierzem typu RT9 steruje dedykowany falownik.

pulpet07 Kontrolki wyposażone w LED-y
pulpet06 Wykonana od zera dźwignia do sterowania syrenami pneumatycznymi

pulpet08 Renowacja panelu mierników
pulpet09 Wykonana od zera ramka manometrów wraz z manometrami i wskaźnikami silnika spalinowego

pulpet010 Pierwsze testy elektroniki
pulpet011 Testowe uruchomienie panelu mierników

pulpet012 Budowa stanowiska maszynisty

pulpet013 Gotowy pulpit

Efektem pracy zespołu wolontariuszy jest stanowisko, które zwiększy atrakcyjność naszych Dni Otwartych. Ponadto wykonane zostało w sposób umożliwiający szybki demontaż w celu transportu na targi, wystawy i inne wydarzenia poza terenem Parowozowni.
Na zakończenie projektu chciałbym też złożyć podziękowania osobom, które do jego powstania się przyczyniły:

  • Bartłomiej Kluzek,
  • Mateusz Freyberg,
  • Wiktor Gumiński,
  • Józef Kaźmierczak,
  • Judyta Kurowska-Ciechańska,
  • Andrzej Zieliński,
  • Ariel Ciechański

oraz wszystkim innym osobom, które wniosły swój wkład w realizację tego projektu przez cały czas jego trwania.

Koordynator budowy symulatora

Maciej Wolfram
Lipiec 2021

Symulator wykorzystuje oprogramowanie „MaSzyna” – Symulator Pojazdów Szynowych

kolorowe_alpha

Na górę strony