Spotkanie”Przewiązując węzęł”

Historia łodzkiego szlaku kolejowego, plakat

20 kwietnia w Ośrodku Kultury „Górna” przy ul. Siedleckiej 1 w Łodzi odbyło się pierwsze z cyklu spotkań dyskusyjnych poświęconych różnym aspektom historii gospodarczej i społecznej miasta Łodzi. Nazwa projektu brzmi „Fenotyp miasta”. Partnerem spotkania było PSMK, gdyż jako pierwszy temat wybrano historię i najbliższą przyszłość łódzkiego węzła kolejowego. Jednym z powodów takiego wyboru był fakt, że obecnie trwa całkowita przebudowa stacji Łódź Fabryczna wraz ze szlakiem Łódź Fabryczna – Łódź Widzew, mająca być punktem wyjścia dla utworzenia linii średnicowej biegnącej w tunelu pod centrum miasta do stacji Łódź Kaliska, a w przyszłości dla włączenia stacji w sieć kolei dużych prędkości. Temat ten budzi wśród mieszkańców miasta wiele emocji, a organizatorzy dyskusji postanowili przybliżyć historyczny kontekst tej inwestycji.

O powstaniu Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej i późniejszych inwestycjach kolejowych w Łodzi opowiadał Kamil Śmiechowski – historyk regionalista, doktorant w Katedrze Historii Polski XIX w. Uniwersytetu Łódzkiego. Przypomniał też wcześniejsze koncepcje stworzenia w tym mieście centralnej stacji kolejowej. Uwarunkowania techniczne dzisiejszej topografii łódzkiego węzła kolejowego wynikające między innymi ze styku torów o europejskiej i rosyjskiej szerokości przybliżył Michał Jerczyński – członek PSMK, kolejarz z zawodu i zamiłowania, współautor (z Tomaszem Roszakiem, również członkiem PSMK) monografii pt. Szlakiem łódzkiej kolei.

O projekcie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i tunelu średnicowego dla kolei konwencjonalnej mówiła Teresa Woźniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, pochodząca z kolejarskiej rodziny o kilkupokoleniowej tradycji.

W trakcie referatów i prezentacji okazało się, że temat kolei w Łodzi (choć tamtejszy węzeł nie należy do imponujących w skali kraju) jest na tyle obszerny i interesujący, że należałoby mu poświęcić jeszcze kilka spotkań. W piątek dyskusja skoncentrowała się jednak na przyszłości, a przybyłych gości bardzo interesowały szczegóły projektowanych rozwiązań technicznych i przyszłej organizacji ruchu kolejowego w aglomeracji łódzkiej.

Na górę strony