Seminarium „Dziedzictwo polskich kolei i polskiego przemysłu – nowe wyzwanie dla turystyki”

W dniu 30 października 2003 roku odbyło się w Warszawie, w salach Konsulatu Brytyjskiego oraz Muzeum Kolejnictwa seminarium pod nazwą „Dziedzictwo polskich kolei i polskiego przemysłu – nowe wyzwanie dla turystyki”. Spotkanie zorganizowała, powstała w 1999 roku w Anglii organizacja „New Europe Rail Heritage Trust” zajmująca się propagowaniem ochrony oraz wykorzystania zabytków kolejnictwa państw „nowej Europy”. Na seminarium zaprezentowano dorobek angielskich grup zajmujących się ochroną zabytków – w tym w szczególności sposoby i uwarunkowania rewitalizacji zamykanych linii kolejowych. Okazuje się, że nasi wyspiarscy koledzy spotykali się na przestrzeni lat praktycznie z podobnymi problemami co i my. Podobnie też jak my – zaciskali zęby – i z determinacją realizowali swoje projekty. Pokazano szereg przykładów – w tym także odbudowy od zera całkowicie rozebranych już zabytkowych odcinków kolei. Oprócz brytyjskich, organizatorzy przewidzieli także prezentacje doświadczeń polskich – a wśród nich zagadnień z jakimi spotkało się m.in. PSMK. W wystąpieniu PSMK – postaraliśmy się podać informację najbardziej ogólną, w skrócie przedstawiającą historię działań kolei na rzecz turystyki a także działań w zakresie ochrony zabytków. W kilku słowach omówiliśmy uwarunkowania krajowych organizacji hobbystycznych. Ze względu na ograniczenie przez organizatora czasu wystąpienia, materiału nie udało się przedstawić w całości. Zgodnie więc z obietnicą, daną na spotkaniu – referat, opracowany przez Pawła Mierosławskiego publikujemy na stronie PSMK.

Na górę strony