Bramy wjazdowe cd…

Październik przeszedł pod znakiem prac gospodarczych. Cały czas trwały prace przy budowie bram wjazdowych dla torów 57 i 59. Wykonano juz jeden komplet skrzydeł. Naprawiono przy okazji jedną z dotychczasowych bram, prowadzących do zasieku węglowego. W dalszym ciągu poziomowano teren pod betonowe podłogi w hali głównej, układano podkład z gruzu. Korzystając z dość ciepłych jeszcze nocy, wylano betonem część podłogi pomiędzy kanałem 1 i 2 – tak, aby można było wygodnie wejść do stojącego tutaj „Wittfelda”. Koniec miesiąca upłynął nam na grabieniu i uprzątaniu liści, na potęge spadających z drzew Parowozowni.

Na górę strony