Rozliczamy zbiórkę na transport SR71-04

mdsc_0141 Szanowni Państwo,
zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami poniżej publikujemy pełne rozliczenie zbiórki na transport wagonu silnikowego SR71-04. Ogółem pozyskaliśmy 11 850,50 zł, wydatkowaliśmy zaś 8 549,39 zł. Ponieważ poszukiwaliśmy środków równolegle w kilku źródłach, po otrzymaniu wszystkich wpłat okazało się, że wystąpiła nadwyżka w kwocie 3 301,11 zł, którą zamierzamy przeznaczyć na prace umożliwiające w przyszłości przywrócenie pojazdowi sprawności technicznej.

Wpływy Kwota [zł] Wydatki Kwota [zł]
Zrzutka.pl 4 237,00 Koszty transportu (firma „Panas Transport”) 7995,00
Darowizny członków PSMK 950,00 Prowizja zrzutka.pl 127,11
Darowizny osób nie będących członkami PSMK 1 663,50 Koszty zakupu i dystrybucji prezentów za wsparcie 427,28
Darowizny osób prawnych 5 000,00
RAZEM PRZYCHODY 11 850,50 RAZEM WYDATKI 8 549,39
TRANSPORT POJAZDU WSPARLI
silesiatransport fundacja_logo_rgb
oraz liczni darczyńcy indywidualni

Wszystkim, którzy przyczynili się do przekazania pojazdu oraz sfinansowania jego transportu jeszcze raz dziękujemy.

Na górę strony