Informacja dotycząca przekazywania 1% podatku

W związku z docierającymi do nas niepokojącymi informacjami o odmawianiu przez niektóre urzędy skarbowe przyjęcia zeznania podatkowego, w którym przekazano 1% podatku na Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei informujemy, że: PSMK uzyskało status OPP w czerwcu 2008 roku i dopełniło wszystkich formalności związanych z OPP i 1% w terminie, a wszystkie dane przekazane w trakcie ich dopełniania zostały zaakceptowane przez US właściwy dla miejsca rejestracji stowarzyszenia. Pomimo to docierają do nas informacje o konieczności korekty złożonych zeznań podatkowych w części dotyczącej 1%. Urzędnicy argumentują swoją decyzję brakiem danych o numerze rachunku naszej organizacji w bazie danych. Sytuacja ta dotyczy tylko wybranych Urzędów Skarbowych, które korzystają z nieaktualnej bazy danych OPP. Kwestia przekazywania numerów kont bankowych wewnątrz administracji skarbowej nie może być jednak podstawą do odrzucenia poprawnie wypełnionego zeznania podatkowego. Wynika to z faktu, że wiążące dla US jest obwieszczenie MPiPS opublikowane w Monitorze Polskim nr 96, poz. 827 (PSMK znajduje się na 114/4319 stronie), a nie obecność w bazie kont. Problem ten dotyczy też innych Organizacji Pożytku Publicznego. Jedynym jego rozwiązaniem jest odmówienie korekty zeznania podatkowego w zakresie 1% o ile zostało ono przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urząd nie może odmówić przyjęcia takiej deklaracji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie NGO w artykule pt. Meandry 1% podatku.

(ZG PSMK)

Na górę strony