Podsumowanie roku

Kilkanaście dni temu wpłynęła na konto Stowarzyszenia kolejna wpłata od podatnika, który postanowił przekazać 1% swojego podatku na cele statutowe PSMK. To chyba ostatnia wpłata – zapewne minęły już wszelkie terminy na korekty zeznań podatkowych, a o tej porze roku, tylko to mogłoby być okazją do kolejnej wpłaty.

Otrzymaliśmy 223 wpłaty, co oznacza, że tylu podatników postanowiło wesprzeć naszą działalność. Z tej liczby, 83 osoby podały swoje dane adresowe. Z podatku wpłacanego za 2008 rok obdarowaliście nas Państwo kwotą 14.827,18 zł. Z tej kwoty, zgodnie z zapowiedziami zawartymi w przekazywanych wiosną ulotkach, dofinansowaliśmy naprawę dachu na budynku administracyjno-warsztatowym, wspomogliśmy II. etap naprawy zabytkowego wagonu Steinfurt co przybliżyło nas do uruchomienia pociągu „Łupia Express” oraz – co jest nowością – częściowo sfinansowaliśmy zakup nowego eksponatu: jednego z najstarszych w Polsce wagonów. Uważaliśmy bowiem, że nasi dobrodzieje tak dobrze rozumiejący cele działania PSMK i czynnie wspomagający nas w działalności, w uratowaniu tego zabytku także powinni mieć cząstkę swojego udziału.

Szczegółowe rozliczenie wymagane ustawą zamieścimy w końcu I. kwartału 2010 r. w zakładce „1%”. Osobom, które udostępniły nam swoje dane, w początku przyszłego roku prześlemy podziękowania pocztą.

Natomiast korzystając ze stowarzyszeniowej strony internetowej – już teraz, uroczyście i z wielką wdzięcznością dziękujemy za udzielone wsparcie. Do podziękowań dołączają się, licznie zgromadzone w Parowozowni, wdzięczne zabytki kolejnictwa – bo tak naprawdę, to przecież im udzieliliście Państwo pomocy

(ipa)

Na górę strony