Zabytki kolejnictwa czekają na Wasz 1%!

Koniec stycznia stanowił okres rozliczeń w fiskusem dla tzw. ryczałtowców, teraz zaś PIT-y 11 powoli otrzymują pozostali podatnicy – dlatego już teraz zwracamy się z prośbą o pamięć o nas przy przekazywaniu 1% podatku.

Dlaczego warto przekazać pieniądze właśnie nam?? Dlatego, że każdy przekazany nam grosz staramy się pomnożyć ku pożytkowi dziedzictwa kultury technicznej kolejnictwa. Dzięki temu 2017 r. był dla nas dobry, bo:

 • 12018 1% podatku uzyskaliśmy kwotę 26 194,90 zł zł;
 • na remont dachu hali wachlarzowej obejmujący wewnętrzną jego połać nad kanałami 12-13 22 000 zł  przekazał nam Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków;
 • Samorząd Województwa Łódzkiego wsparł prace remontowe przy budynku pompowni kwotą 26 250 zł;
 • prace związane z właściwym utrzymaniem torów Parowozowni kwotą 14 500 zł wsparło miasto Skierniewice.

Ponadto dzięki środkom Narodowego Instytutu Dziedzictwa przeprowadziliśmy Obóz wolontariacki, w ramach którego udało się m.in.:

 • img_20170902_155716318 kontynuować renowację parowozu Ol49-4;
 • rozpocząć zabezpieczanie antykorozyjne parowozu Ty51-1;
 • usunąć cześciowo skutki wandalizmu i uporządkować kolejne fragmenty Parowozowni;
 • znacząco poprawić estetykę obrotnicy i zewnętrznego ogrodzenia terenu;
 • przygotowywać kolejne do ekspozycji eksponaty, w tym urządzenia sterowania ruchem kolejowym!

Na co chcemy przeznaczyć pieniądze z 1% w 2018 r.?? Podobnie jak w latach ubiegłych przede wszystkim na wkłady własne do dotacji na remont budynków kompleksu Parowozowni – głównie zaś na wymiany poszycia dachów kolejnych obiektów! Każda wyremontowana budowla czy budynek przybliża nas bowiem do celu, jakim będzie również własny czynny pociąg historyczny. Zamierzamy też kontynuować prace przy Ol49-4, TKp 6042 i wagonie-piwiarce oraz urządzeniach sterowania ruchem kolejowym.

Aby nas wesprzeć wystarczy w PIT umieścić nasz KRS 0000216091 i wnioskowaną kwotę! Za każdą, choćby najdrobniejszą kwotę w imieniu własnym, Parowozowni i stacjonujących w niej leciwych pojazdów DZIĘKUJEMY!


Pierwsza dotacja w 2018 r.

skierniewice-9 18 stycznia Prezydent Miasta Skierniewice rozstrzygnął konkurs dla organizacji pozarządowych z zakresu m.in. opieki nad zabytkami przyznając nam aż 20 000 zł dotacji przeznaczonej na najpilniejsze prace związane z utrzymaniem i naprawą naszych torów!. Do wspomnianej wyżej kwoty jeszcze dojdzie conajmniej 5 000 zł naszego wkładu własnego. Z pracami zamierzamy ruszyć z początkiem marca i wstępnie obejmować będą wymianę podkładów na wachlarzu oraz na kanale szlakowym zlokalizowanym w torze nr 59. Władzom miasta dziękujemy za okazane wsparcie, a wszystkich chętnych do pomocy zapraszamy już za kilka tygodni.


Rozliczamy zrzutkę!

Zgodnie z obietnicą publikujemy rozliczenie zbiórki na wkład własny do remontu dachu nad kanałami 12-13 zakończonego jeszcze w listopadzie 2017 r., a która trwała do 10 stycznia 2018 r.  Przypominamy, że 22 000 zł za remont dachu pokryte zostało bezpośrednio z dotacji ŁWKZ.

zrzutka_po Wydatki obejmowały:

 • 11 042,77 zł faktura za remont dachu;
 • 861 złwynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego
 • 220,37 zł – opłaty na rzecz zrzutka.pl.

Łącznie: 12 124,14 zł

Wpłaty przedstawiały się następująco:

 • 7450 zł – podarowali członkowie PSMK (i ich rodziny) bezpośrednio na konto bankowe;
 • 1013,07 zł – wpłaciły na konto bankowe osoby nie związane z PSMK;
 • 6666 zł wpłynęło na zrzutka.pl (po odliczeniu wspomnianej powyżej prowizji 6445,63 zł)

.
Razem wpłynęło netto 14 908,70 zł (brutto: 15 129,07 zł).

Nadwyżka finansowa 3004,93 zł wynikająca z darowizn członków PSMK zostanie przeznaczona pokrycie kosztów związanych z zakupem i dystrybucją obiecanych nagród dla Darczyńców oraz na remonty budynków kompleksu Parowozowni w 2018 r.

Wszystkim Darczyńcom, a szczególnie Kancelarii DW LEGAL Duda Wasilewska Adwokaci sp.p. prowadzącej blog o prawie kolejowym www.kolejnaprawo.pl, jeszcze raz dziękujemy i wkrótce będziemy kontaktować się z Państwem bezpośrednio w sprawie przekazania obiecanych nagród.
plan-projekty_realizacja_infografika_kasa_skumulowane_122017_0