Pierwsze wiosenne prace w Parowozowni

Praktycznie natychmiast po ustąpieniu mrozu, w parowozowni ruszyły wiosenne prace porządkowe. Na szczęście nie było dużo do wykonania – bowiem jesienią przed opadami śniegu udało się dokładnie uprzątnąć cały teren. Sprztanie ograniczyło się więc do „poprawek”zamiatania jezdni i chodników na terenie oraz do posadzenia kilku kolejnych krzewów ozdobnych na założonym w ubiegłym roku trawniku. Rozpoczęto dzięki temu już teraz zakładanie kolejnego porządnego trawnika – na miejscu po torze nie istniejącej suwnicy. Wykopano juz trawę i korzenie, obecnie wybierany jest tłuczeń. Po odzyskaniu tłucznia zostanie nawieziona ziemia i posiana świeża trawa.

Na górę strony