Nowe kładki nad kanałami oczystkowymi

Dokonano przeglądu kładek komunikacyjnych ułożonych nad kanałami oczystkowymi w torze nr 57 i 59. Okazało się, że dotychczasowe kładki są już przerdzewiałe i ich naprawa nic nie da. Stare kładki zostały więc zlikwidowane, w zamian pospawano nowe, znacznie masywniejsze i prawidłowo dopasowane do kształtu korony kanału.

Na górę strony