Pierwsze umowy o dofinansowanie

Ty23 nocą

26 marca 2013 r. w Łodzi podpisaliśmy pierwsze w tym roku umowy o dofinansowanie (łączna wartość dotacji wynosi 9 900 zł). Przedsięwzięcia obejmują „wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim”.

Umowy stanowią finał konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, który bardzo pozytywnie ocenił złożone przez PSMK oferty przyznając dotacje na realizację dwóch zadań publicznych:

  1. Opracowanie i wydanie broszury „Historia i teraźniejszość Parowozowni Skierniewice” (wartość dofinansowania 6900 zł, wkład własny PSMK 1700 zł)
  2. Plener fotograficzny i wystawa „Historia w żelazie zaklęta” w zabytkowej Parowozowni Skierniewice (wartość dofinansowania 3 000 zł, wkład własny PSMK 850 zł).

Z broszurą będzie można zapoznać się latem, a 4 maja serdecznie zapraszamy na plener fotograficzny, który będzie miał charakter otwartego konkursu. Szczegóły wkrótce.

Na górę strony