Ostateczne rozliczenie zbiórki na remont świetlika

W końcu ubiegłego roku okazało się, że pomimo twardej walki o środki nie uda się nam spokojnie zamknąć budżetu remontu świetlika nad kanałami 4-5 hali wachlarzowej. Stąd pojawiła się ponowna nasza prośba o wsparcie finansowe prac.
Dzięki dodatkowym środkom od Państwa udało nam się ostatecznie zapłacić w terminie wszystkie faktury. Jeszcze raz wszystkim naszym Dobrodziejom dziękujemy – szczególne zaś firmie Silesia Transport z Katowic, za największą wpłatę w trakcie całej zbiórki.

20191012_133342 Nie do wszystkich Darczyńców wpłacających bezpośrednio na nasze konto bankowe mamy też adresy korespondencyjne – jeśli ktoś z Państwa ma życzenie otrzymać należny upominek, to prosimy o kontakt na adres e-mail: wolontariat@psmk.org.pl.

Ostatecznie ogółem za pomocą portalu zrzutka.pl i bezpośrednio na rachunek bankowy PSMK wpłynęło blisko 26 369 zł. Poniżej prezentujemy ostateczne zestawienie przychodów i kosztów związanych z realizacją projektu.

Dotacje   105 000,00 zł Zapłata za prace remontowe  129 401,46 zł
Zbiórka:  26 368,71 zł Pozostałe wydatki ogółem: 1 967,25 zł
w tym wpłaty na konto PSMK   17 798,70 zł w tym zakup i wysyłka nagród za wsparcie 1 236,00 zł
w tym wpłaty na zrzutka.pl 8 570,01 zł w tym nadzór budowlany 731,25 zł
RAZEM PRZYCHODY 131 368,71 zł  RAZEM WYDATKI 131 368,71 zł
Na górę strony