Dziękujemy za 1%!

p_20180414_093324 Koniec roku to dogodny moment do wszystkich podsumowań – także dotyczących kwoty pieniędzy uzyskanej przez Stowarzyszenie z tytułu bycia Organizacją Pożytku Publicznego. Według danych Ministerstwa Finansów w 2018 r. otrzymaliśmy łącznie 31 663,30 zł z odpisów 1% podatku za 2017 r. Ta kwota uplasowała nas jako lidera pośród organizacji zajmujących się ochroną zabytków kolejnictwa w Polsce.
Dziękujemy Państwu jeszcze raz za okazane zaufanie i wsparcie!

Zgodnie z wstępnymi wyliczeniami z tej kwoty około 13 500 zł wykorzystaliśmy jako uzupełnienie wkładu własnego do dotacji Samorządu Województwa Łódzkiego na remont dachu hali wachlarzowej oraz opłacenie koniecznego inspektora nadzoru. Kolejne 5 000 zł pochłonął wkład własny do dotacji na prace drogowe przyznanej przez Miasto Skierniewice. Około 13 000 złotych kosztowały bieżące naprawy dachu hali maszyn. Nie zwalniamy jednak tempa i ze środków własnych zamierzamy jeszcze w tym roku rozpocząć remont dachu dawnego budynku administracyjnego MD Skierniewice!

plan-projekty_realizacja_2018_wkz
Na górę strony