Dni Techniki Kolejowej

W bieżącym roku, jak nigdy dotąd, zaakcentowaliśmy swą obecność na imprezach wchodzących w skład ogólnopolskich Dni Techniki Kolejowej. Cyklicznie, od kilku lat organizowane spotkania i pokazy są okazją do obejrzenia, na co dzień niedostępnych wnętrz taboru (lokomotyw, pojazdów specjalnych), nastawni lub obiektów zaplecza technicznego kolei. Dni, z roku na rok, obejmują swoim zasięgiem coraz większy rejon kraju. Teraz, w dniach17-19 czerwca z kolejową techniką „od kuchni” można było zapoznać się w ponad 20 polskich miastach.

Nasze Stowarzyszenie obecne było aż w trzech miejscach. Pierwszym, także chronologicznie były – co oczywiste – Skierniewice, gdzie dzień otwarty w parowozowni już 4 czerwca wpleciony został zarówno w obchody Dnia Dziecka, jak i w Dni Techniki Kolejowej. W dwa tygodnie później ekipy członków PSMK wyruszyły z eksponatami do Łodzi i Warszawy.

Dni Techniki Kolejowej 2011, zwiedzanie wagonu Steinfurt Dni Techniki Kolejowej 2011, wagon Steinfurt

W Łodzi na dwa dni wystawiliśmy aż trzy egzemplarze naszego taboru. Na Dworcu Kaliskim obejrzeć można było XIX-wiecznego „Steinfurta” czyli wagon pasażerski 4 klasy, cysternę „Polskiej Nafty” z 1905 roku oraz o prawie sześćdziesiąt lat młodszy wózek motorowy WM5.

Dni Techniki Kolejowej 2011, tabor PSMK na dworcu Łódź Kaliska Dni Techniki Kolejowej 2011, tabor PSMK na dworcu Łódź Kaliska

Wszystkie nasze pojazdy wyruszyły w podróż już późnym wieczorem z piątku na sobotę, tak aby wystawa na „Kaliskiej” gotowa była od sobotniego poranka. Jazda, co prawda „na haku” – lecz jednak – na prawie 80 kilometrowym odcinku była po wielu latach pierwszą dłuższą trasą świeżo odrestaurowanej „wuemki”. Wszystkie pojazdy dotarły i powróciły bez najmniejszego problemu, dzięki sumiennemu przygotowaniu i przeglądowi przed wyruszeniem na szlak. Nasze zabytki, wydaje się, bardzo dobrze uzupełniały prezentowane w Łodzi jednostki taboru nowoczesnego. Na wystawie razem z nami stanęły :

  • dźwig EDK-1000, Unimog, drezyny WMB 10 i WM15, wagon „salonka” oraz czołg z pociągu ratunkowego – należące do PKP PLK S.A.;
  • węglarka Eaos, wagon samowyładowczy Falns, ET22-1029, SM30-157 z PKP Cargo S.A.;
  • zmodernizowane jednostki pasażerskie Przewozów Regionalnych – EN57AKM-3005 (w sobotę) i EN57AKM-3004 (w niedzielę).

Najnowszym pojazdem był na „Kaliskim” elektrowóz TRAXX – E186 137 należący do LOTOS Kolej. Licząc daty produkcji Traxxa (2009) i naszego „Steinfurta” (1889) – w Łodzi zaprezentowano przekrój techniki kolejowej ostatnich 130 lat! Warto wspomnieć, że w grodzie na Łódką nasze pojazdy zagościły po raz pierwszy.

Dni Techniki Kolejowej 2011, w drodze do Łodzi Dni Techniki Kolejowej 2011, w drodze do Łodzi

W niedzielę byliśmy obecni także w Warszawie. Tego dnia, na Dworcu Zachodnim, w dwuosiowym wagonie krytym serii Hbbillns, należącym do PKP Cargo, pokazaliśmy dwie wystawy tematyczne. Na bocznych, odsuwanych ścianach pojazdu zawisły reprodukcje pocztówek z lat 1900-1920, przedstawiających francuskie, pruskie i saskie lokomotywy parowe z końca XIX wieku. Ścianę czołową, dla urozmaicenia, zajęły fotografie taboru stacjonującego w skierniewickiej parowozowni. Wagon-wystawa stanął na torze przy 7 peronie, pomiędzy wagonem pasażerskim z przedziałem bagażowym z PKP Intercity a lokomotywą SM42-626 (PKP Cargo). W Warszawie wystawione zostały także:

  • „Husarz” o nowym numerze 5 370 010 1251 z salonką (PKP IC);
  • ET22-1024 (PKP Cargo);
  • drezyna pomiarowa do badania skrajni,
  • „Uniman” kolejowego ratownictwa technicznego,
  • czołg z pociągu ratunkowego (PKP PLK);
  • pociąg sieciowy PS-00 nr 08, samochód z wysięgnikiem (PKP-Energetyka).

Ciekawostką były pokazy wkolejania taboru prowadzone przez załogę „Unimana”.

Dni Techniki Kolejowej 2011, wystawa na Dworcu Zachodnim Dni Techniki Kolejowej 2011, wystawa na Dworcu Zachodnim

W odróżnieniu od wyprawy do Łodzi, podczas której obracaliśmy się w sferze dobrze opanowanej kolejowej techniki, prezentacja warszawska przysporzyła nam nieco kłopotów. Psikusa sprawiła nam technika całkowicie nie kolejowa… Umocowane poprzedniego dnia do ścian samoprzylepne haczyki, pomimo dokładnego oczyszczenia powierzchni i sprawdzenia wytrzymałości, podczas trwania wystawy niespodziewanie zaczęły się odklejać. Katastrofę opanowaliśmy dopiero przy pomocy sprawdzonej, zakupionej w dworcowym kiosku, samoprzylepnej taśmy. Mimo problemów, wystawa cieszyła się sporym zainteresowaniem.

W organizację wystaw w Łodzi i Warszawie zaangażowanych było jedenaście osób, członków PSMK.

fot. Jan Czerwiński (Łodź); Paweł Mierosławski (Warszawa)

Na górę strony