Wrześniowy „Wieczór w Parowozowni”

W ramach kolejnego „Wieczoru w Parowozowni” tym razem zaprosiliśmy naszych gości na pokaz zdjęć Ariela Ciechańskiego pt. „Muzealnictwo kolejowe w Austrii – wybrane przemyślenia w kontekście Parowozowni Skierniewice”. Prezentacja obrazowała cztery placówki muzealne w Austrii. W większości stanowią one własność organizacji pozarządowych i prowadzone są przy wsparciu finansowym władz krajowych, lokalnych i regionalnych oraz sponsorów. Jak się okazuje się są one zaprzeczeniem mitu „muzeum na europejskim poziomie” do którego powstania niezbędne są kwoty idące w miliony euro.

Muzealnictwo kolejowe w Austrii, parowozownia Wiedeń Strasshoff Muzealnictwo kolejowe w Austrii, parowozownia Wiedeń Strasshoff Muzealnictwo kolejowe w Austrii, parowozownia Wiedeń Strasshoff

Przykład parowozowni w nieodległym od Wiednia Strasshoffie jednoznacznie wskazuje, że największą wartością obiektu jest zachowanie go w stopniu najbardziej zbliżonym do ostatniego okresu normalnej eksploatacji. To powoduje uchwycenie i zatrzymanie w czasie niepowtarzalnego i nie dającego się odtworzyć klimatu. Zamiast lśniących lustrzanych posadzek, są tu na sczerniałe od smarów betonowe podłogi mieniące się gdzie nie gdzie charakterystyczną „tęczą” powstałą po wpadnięciu kropli oleju do kałuży, a w powietrzu unosi się specyficzny dla starej kolei zapach smarów.

Pocieszające jest to, że jak zauważył jeden z uczestników sobotniego spotkania, dystans dzielący nas od austriackich kolegów nie jest wcale tak duży.

Na górę strony