Zakończenie prac przy rozjeździe

Rozjazd 128 - przywóz podkładów Dobiegły końca zasadnicze prace przy wymianie podrozjazdnic w rozjeździe nr 128 zlokalizowanym w torze 59 – strategicznej arterii łączącej obrotnicę ze stacją. W trakcie trwajacych etapowo od marca prac usunęliśmy stare drewno (a raczej to co z niego zostało) i resztki tłucznia przemieszane z ziemią. Dalsze stadia prac zasadniczo były odwróceniem tych czynnosci uwieńczonym montażem szyn i uzupełnieniem tłucznia. Zakup podrozazdnic był możliwy dzięki dotacji przekazanej w wysokości 8 000 zł przez Miasto Skierniewice.

Rozjazd 128 po wykonanych pracach Rozjazd 128 - łącznik w stanie surowym Rozjazd 128 - korytowanie łącznika Niestety w trakcie prac okazało się, że konieczne było wykonanie identycznego zestawu prac dla łącznika biegnącego od remontowanego rozjazdu zwyczajnego do zrewitzalizowanego kilka lat temu rozjazdu krzyżowego. Te prace musieliśmy niestety zrealizować w dużej mierze z naszych zasobów magazynowych używanych podkładów i dzięki wsparciu rzeczowemu sponsora – żywieckiej firmy „Śrubena-Unia”.

Prace przy rozjeździe wsparli

Urząd Miasta Skierniewice   Śrubena-Unia S.A.

Na górę strony