Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PSMK

W dniu 29 stycznia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PSMK poświęcone wprowadzeniu zmian w Statucie Stowarzyszenia. Koneiczność wprowadzenia zmian wynikła z nowelizacji ustaw, na bazie ktorych oparta jest działalność naszej organizacji. Zaproponowane i opracowane przez Zarząd Główny propozycje, uzupełnione kilkoma uwagami i poprawkami zgłoszonymi podczas posiedzenia zostały przegłosowane i wprowadzone w życie.

W tym samym dniu, po zakończeniu obraz Zgromadzenia odbyło się doroczne, koleżeńskie spotkanie karnawałowe.

Na górę strony