Marka TOPEX ponownie partnerem w odbudowie zabytków kolejnictwa

Narzędzia sponsorowane przez firmę Topex Miło nam donieść, że marka TOPEX – partner Warsztatów Edukacji Technicznej „Parowozownia”, po raz kolejny pozytywnie odpowiedział na naszą prośbę o przekazanie elektronarzędzi i narzędzi przydatnych w pracach renowacyjnych przy zabytkowym taborze kolejowym zgromadzonym w skierniewickiej Parowozowni. Już podarowane kilka lat temu urządzenia okazały się niezwykle pożyteczne nie tylko w czasie trwania współfinansowanych ze środków UE Warsztatów,  ale również po ich zakończeniu – oddając nieocenione usługi, nie tylko o charakterze edukacyjnym, ale również utylitarnym.

Tegoroczny dar jest tym cenniejszy, że podobnie jak poprzednio, posłuży nie tylko bieżącym pracom w Parowozowni, ale także rozwijaniu umiejętności technicznych kolejnej grupy młodych ludzi zaangażowanych w wolontariat w skierniewickiej Parowozowni.

W imieniu własnym, naszych Wolontariuszy, a przede wszystkim spracowanych kolejowych wehikułów poddawanych renowacji – serdecznie dziękujemy!

Na górę strony