Skansen PKP w Jaworzynie

Podtrzymując wieloletnie swoje zainteresowanie skansenem PKP w Jaworzynie, PSMK zaproponowało koncepcję dalszego utrzymania skansenu. Koncepcję przedstawiono wybranym podmiotom grupy PKP oraz władzom samorządowym Jaworzyny Śląskiej. W dniu 3 września odbyło się w Jaworzynie spotkanie, zorganizowane przez Burmistrza Jaworzyny. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele zaproszonych przez Miasto instytucji i organizacji. Podczas spotkania, wobec tego, że przesłana w początku lipca propozycja PSMK nie spotkała się z odzewem ze strony władz Miasta (jak również nie było o niej informacji w wygłoszonym przez Burmistrza referacie wprowadzającym), nasi przedstawiciele nakreślili zebranym koncepcję Stowarzyszenia. Ustosunkowaliśmy się także do propozycji, popieranej przez władze Miasta. Koncepcję tę opracowało będące jeszcze w organizacji Muzeum Przemysłu i Rzemiosła Śląskiego, które ubiega się o przejęcie obiektów i eksponatów „via” Miasto. Zakłada ona przekształcenie obecnego skansenu kolejowego w placówkę o charakterze ogólnotechnicznym. Jaworzyńska parowozownia miałaby stać się zbiorem eksponatów z gałęzi dolnośląskiego przemysłu, w którym byłby pozostawiony dział kolejowy. Z zaniepokojeniem wysłuchaliśmy tezy jednego z autorów opracowania o tym, że „pewnych elementów kolejowych jest zbyt dużo”. Przedstawiciele PSMK podkreślili, że koncepcja wzbogacenia kolejowego skansenu o elementy lub ekspozycje z innych dziedzin techniki jest niewątpliwie korzystna przy zachowaniu – wszak w parowozowni – dominującej roli przez zabytki kolejnictwa. Nie można – zdaniem naszych przedstawicieli – dopuścić do likwidacji obecnego – kolejowego klimatu jaworzyńskiej „szopy”. Zasygnalizowaliśmy ponadto zebranym zauważone przez nas fakty wyglądające na sukcesywne prace likwidacyjne.

Na górę strony