Rocznica uruchomienia pierwszego odcinka Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej

Od 25 lat w dniu rocznicy uruchomienia pierwszego odcinka Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej – pociąg „otwarciowy” z Warszawy do Grodziska wyruszył 14 czerwca 1845 r. – z inicjatywy naszego Stowarzyszenia są organizowane spotkania na Starych Powązkach, gdzie pochowano wielu znakomitych kolejarzy. Początkowe spotkania członków PSMK przy grobie Stanisława Wysockiego (1805-1868), projektanta i budowniczego „wiedenki” przekształciły się w spacery szlakiem grobów kolejarzy. Prowadzi je kolega Marek Moczulski.

Spotkanie na Starych Powązkach Spotkanie na Starych Powązkach Spotkanie na Starych Powązkach Spotkanie na Starych Powązkach

W bieżącym roku nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka” przyszli ze sztandarem Szkoły. Wraz z przedstawicielami Fundacji „Era Parowozów”, Kolei Mazowieckich, Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Muzeum Kolejnictwa, Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” i fanami kolei odwiedzili groby:

  • Franciszka Leszczyńskiego (1797-1870) – budowniczego IV Oddziału DŻWW;
  • Michała Ślósarskiego (1880-1944) – dyrektora Państwowej Średniej Szkoły Techniczno-Kolejowej w latach 1935-1944;
  • Jana Szymanowskiego (1854-1893) – naczelnika IV Dystansu DŻWW;
  • artysty malarza Władysława Podkowińskiego (1866-1895) – ucznia „Kolejówki”;
  • pisarza Władysława Stanisława Reymonta (1867-1925) – pracownika „wiedenki”, laureata Literackiej Nagrody Nobla, autora utworów o tematyce kolejowej;
  • Aleksandra Janowskiego (1866-1944) – absolwenta „Kolejówki”, urzędnika Wydziału Mechanicznego DŻWW w Sosnowcu, współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906);
  • Leona Miaskowskiego (1822-1892) – maszynisty, który prowadził jeden z dwu pociągów „otwarciowych” 14 czerwca 1845 r.;
  • Stanisława Wysockiego (1805-1868) – projektanta i budowniczego DŻWW;
  • Teodora Urbańskiego (1792-1850) – majora Korpusu Inżynierów Komunikacji, autora projektu kolei łączącej Warszawę z Niwką
  • oraz Stefana Ołdaka (1904-1969) – olimpijczyka (Paryż 1924), kierownika Wydziału Dróg i Mostów „Kolejówki”.
Na górę strony