Powiększyliśmy wystawę urządzeń sterowania ruchem kolejowym!

Wystawa po porządkach Dostępna powierzchnia wystawiennicza w ostatnich latach dość mocno limitowała dynamiczny rozwój wystawy urządzeń sterowania ruchem kolejowym (usrk). Dlatego coraz częściej tęskny wzrok ekipy kolegów na niej pracujących przyciągała ściana z cegły dziurawki znajdująca się na wschodnim krańcu budynku – symbol ograniczenia możliwości dalszej ekspansji ekspozycji. Za murem znajdował się rezerwowy pokój noclegowy, który w ostatnich latach praktycznie nie był wykorzystywany do przypisanych mu celów. Stąd zapadła decyzja o jego likwidacji i przeznaczeniu na potrzeby wystawy usrk, zwłaszcza że posiada on odrębne wejście z terenu Parowozowni.

323893872_3378087879138869_6480285971703802675_n Likwidację pokoju poprzedziło wyniesienie jego wyposażenia i urządzenie „awaryjnego” pokoju noclegowego w innym budynku. Siłami wolontariuszy została zlikwidowana dotychczasowa podłoga z drewna odpadowego oraz zbiciu uległy zbędne już tynki. Po skompletowaniu wymaganych prawem dokumentów stało się możliwe fachowe wyburzenie postawionej oszczędnościowo przez kolejarzy nieoryginalnej ściany i tym samym częściowe przywrócenie pomieszczeniu magazynu pierwotnego układu. Następnie siłami wolontariuszy konieczne było usunięcie kilku metrów sześciennych gruzu pochodzącego z piaskowo-wapiennej zaprawy i tynku oraz nielicznych cegieł, z których większość udało się jednak odzyskać i zmagazynować celem ponownego wykorzystania.

321725087_871248380876475_3005674026435976154_n 322414183_722928192781048_6402651382875146619_n
320848056_465739138924865_6926361600001038876_n Po uprządkowaniu „placu budowy” mogliśmy przystąpić do wymagającego dużego wysiłku przemieszczania na nowe miejsca wcale nielekkich eksponatów. Nastawnice mechaniczne stojące dotąd pod ścianą od strony torów stacyjnych znalazły swoje miejsce pod murami dopiero co pozyskanego pomieszczenia. Pulpity kostkowe, w tym niezwykle cenna nastawnica pochodząca z leszczyńskiej nastawni Ls5 wraz z sygnalizatorami świetlnymi trafiły tam, gdzie dotąd stały uprzednio wspomniane aparaty blokowe wraz z przyległościami. Dzięki temu uzyskaliśmy sporo miejsca po środku sali oraz nowe możliwości prezentacji zasad działania sygnalizacji kolejowej i prowadzenia ruchu kolejowego. W sezonie wiosennym zamierzamy uruchomić bezpośrednie wejście do pomieszczenia z zewnątrz, dzięki temu nasi Goście nie będą już musieli kluczyć po części socjalnej przeznaczonej dla naszych wolontariuszy.

325569005_439636081625504_7345993699586713950_n 326298765_555430699842840_5708634723983467151_n

Na górę strony