Pomosty sygnałowe ze Wschowy już w Skierniewicach

Pomosty sygnałowe ze stacji Wschowa

Stale powiększa się zbiór zabytkowych urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego w parowozowni Skierniewice. Jego pierwszą częścią udostępnioną do zwiedzania jest wystawa zorganizowana w dawnym magazynie materiałowym dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Prezentujemy na niej plansze streszczające historię sygnalizacji kolejowej oraz na autentycznych urządzeniach działanie nastawnic mechanicznych, elektromechanicznych i elektrycznych (przekaźnikowych) z sygnalizacją świetlną.

Kolejnym etapem będzie uruchomienie sygnalizacji kształtowej i w tym celu gromadzimy niezbędne urządzenia. Ostatnim nabytkiem są dwa pomosty sygnałowe wysięgnikowe: z tarczą ostrzegawczą i semaforem trzystawnym. Otrzymaliśmy je w darze od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ze stacji Wschowa, gdzie od czasu modernizacji stacji w latach 20. osłaniały wjazd z kierunku zlikwidowanej już linii z Lipinki Głogowskiej. To już zupełne unikaty, bowiem na sieci PKP oprócz nich istnieją jeszcze tylko trzy pomosty sygnałowe z sygnalizacją kształtową: w Międzychodzie, Skwierzynie (z semaforami) i Wolsztynie (z nieczynną tarczą ostrzegawczą).

Demontaż pomostu sygnałowego   Rozładunek pomostów sygnałowych

Demontaż pomostów i sygnalizatorów nastąpił w lipcu, w poniedziałek 14 października urządzenia dotarły do Parowozowni. Teraz czeka nas żmudne oczyszczenie, uzupełnienie i zakonserwowanie nadgryzionych zębem czasu konstrukcji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w operacji pozyskania tych cennych zabytków: Zarządowi PKP PLK S.A., Zakładom Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. i w Łodzi, Przedsiębiorstwu Robót Komunikacyjnych DOM sp. z o.o. w Poznaniu, firmom EMEX Emil Krawczyński i PPHU Grzegorz Pokora z Łodzi.

Na górę strony