Remont „przybudówki łowickiej”

Zgodnie z harmonogramem trwają prace remontowe we wnętrzu najstarszej zachowanej części hali skierniewickiej parowozowni – tzw. „przybudówce łowickiej”. W trakcie prac dokonano całkowitej rozbiórki zarwanych drewnianych stropów i dachu. Jest to pierwszy etap prac mających przystosować dawne warsztaty (a jeszcze wcześniej w początkach Skierniewickiej remizy DŻWW – pierwsze stanowisko postojowe w hali wachlarzowej) do pełnienia funkcji pomieszczeń wystawowych – realizowany projekt architektoniczny zakłada, że we wnętrzu przybudówki znajdzie się wystawa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Prace remontowe są wykonywane dzięki dotacji celowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Rozbiórka dachu przybudówki łowickiej Prace porządkowe w przybudówce łowickiej Prace porządkowe w przybudówce łowickiej Prace porządkowe w przybudówce łowickiej

 


Prace przy obrotnicy

Zaplanowane na ten rok, dofinansowane przez Urząd Miasta Skierniewice prace przy obrotnicy toczyły się od początku wakacji. Początkowo (nieco paradoksalnie) pracowaliśmy we wnętrzu hali wachlarzowej, gdzie przygotowywano (oczyszczano i malowano) blachy mające pokryć pomost jezdny obrotnicy. Pierwsze dające widoczny efekt prace wykonaliśmy na początku sierpnia, kiedy dzięki wysiłkom kilku naszych kolegów udało się zakończyć (rozpoczęte jeszcze w poprzednim etapie prac) pokrywanie nowymi blachami lewej części pomostu.

Do pokrycia pozostała jeszcze przestrzeń znajdująca się między szynami obrotnicy – jednak aby to zrobić, musimy odtworzyć stalową konstrukcję, na której blachy będą mogły się oprzeć.