Ocalić od zardzewienia

Michał Jerczyński - Ocalić od zardzewienia 9 grudnia 2014 r.  uczestniczyliśmy  w organizowanym przez Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urząd Transportu Kolejowego, Polskie Koleje Państwowe S.A. i Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie sympozjum-dyskusji panelowej pt. „Ocalić od zardzewienia. Ochrona dziedzictwa technicznego-tradycja i nowoczesność”.  Nasz Kolega – Michał Jerczyński wygłosił referat „O potrzebie ogólnokrajowej waloryzacji obiektów kolejowych pod katem ich wartości historycznej i przyjęcia programu ochrony zabytków kolejnictwa”.

Na górę strony