Spalinowe lokomotywy manewrowe Ls60-143 i Ls60-336

Ls60-336 Lokomotywa Ls60-336 na terenie Parowozowni Skierniewice.

W 1961 r. w chrzanowskim „Fabloku” podjęto produkcję lokomotyw spalinowych typu Ls60 stanowiących rozwinięcie produkowanej do 1959 r. w tej fabryce serii Ls40. Uwzględniono przy tym wytknięte w specjalnym raporcie Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, uwagi zgłoszone w czasie eksploatacji maszyn typu Ls40. Aby poprawić warunki pracy drużyn trakcyjnych, dotychczas w zimie narażanych na bezpośredni kontakt z ujemnymi temperaturami, w nowych pojazdach zamontowano całkowicie zamkniętą budkę maszynisty pochodzącą z lokomotyw Ls150/SM03. Z zaleceniami wspomnianego raportu był także związany montaż mocniejszych silników (S324HL), gdyż dotychczas instalowane w lokomotywach Ls40 jednostki napędowe (S64) często okazywały się zbyt słabe. Z pierwowzoru, w nowobudowanej serii, zachowano jedynie układ napędowy.

W „Fabloku” wyprodukowano 197 sztuk tego typu pojazdów, po czym produkcję przeniesiono do zakładów „Zastal” w Zielonej Górze właśnie uruchamiających produkcję lokomotyw spalinowych. Przedsiębiorstwo to w latach 1965-1971 wyprodukowało w sumie 365 maszyn serii Ls60.

Omawiane lokomotywy były przeznaczone przede wszystkim do obsługi bocznic. Jedynie nieliczne egzemplarze znalazły się w jednostkach zaplecza technicznego PKP. Pojedyncze maszyny trafiły także na eksport.

W związku z dużymi kosztami utrzymywania małych bocznic pojazdy te także powoli odchodzą do historii.

W zbiorach PSMK od 2006 r. znajdują się dwie lokomotywy serii Ls60 wyprodukowane przez zakłady „Zastal” w Zielonej Górze. Ls60-143 została zbudowana w 1967 r. dla przedsiębiorstwa „Centrostal” w Warszawie przy ulicy Obrzeźnej. Tu lokomotywa pracowała do likwidacji bocznicy w sierpniu 2006 r. po czym trafiła do naszych zbiorów. Maszyna Ls60-336 pochodzi z ostatniego roku produkcji tego typu maszyn (1971) i związana była ze skierniewickimi zakładami „Fumos”, w których praktycznie do ostatnich dni (2005 r.) obsługiwała bocznicę. Wraz z terenem dawnej fabryki trafiła w ręce firmy „Veka Polska”, która to w październiku 2006 r. przekazała ją do kolekcji muzealnej PSMK.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE LOKOMOTYWY
 • szerokość toru: 1435 mm
 • układ osi: B
 • typ silnika spalinowego: S 324 HL
 • moc znamionowa silnika: 60 KM
 • prędkość maksymalna: 11,35 km/h
 • zapas paliwa: 120 l
 • masa własna lokomotywy: 15,5 t
 • max. szerokość lokomotywy: 2970 mm
 • max. wysokość lokomotywy: 3080 mm
 • długość lokomotywy (ze zderzakami): 5930 mm

Lokomotywy Ls60-143 i Ls60-336 wyprodukowały współpracujące ze sobą zakłady:

 • Zaodrzańskie Zakłady Przemysłu Metalowego „Zastal” w Zielonej Górze (konstrukcja mechaniczna),
 • Wytwórnia Silników Wysokoprężnych w Andrychowie (silnik spalinowy),
 • Myszkowskie Zakłady Metealurgiczne „Mystal” w Myszkowie (dostawca zestawów kołowych).
Na górę strony