Mamy wsparcie finansowe prac torowych!

20220611_134752 Okres zimowy wykorzystujemy na aplikowanie do różnych instytucji o dofinansowanie naszej działalności.  Mamy już tego pierwsze efekty – 10 marca 2023 r. Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk rozstrzygnął konkurs skierowany do organizacji pozarządowych i udzielił nam wsparcia w kwocie 2️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ zł. Przeznaczymy ją na znaczącą poprawę standardu kolejnych dwóch torów (o numerach 5 i 6) na najbardziej zdegradowanym odcinku między obrotnicą a wrotami hali wachlarzowej.

Władzom Skierniewic ponownie dziękujemy za okazane nam zaufanie!

Na górę strony