Kontynuacja remontu piwiarki

Malowanie ostoi piwiarki

Wraz ze wzrostem temperatury powietrza mogliśmy przystąpić do kontynuacji remontu naszego wagonu izotermy do przewozu piwa – obecnie po lakierowaniu podwozia wagonu przygotowujemy się do wykonania podłogi. Trwa wykonywanie izolacji papowej, do szczęśliwego finału zmierza także malowanie desek na tzw. ślepą podłogę. Jednocześnie pokostowane jest drewno konieczne w kontynuacji remontu.

Równolegle prowadzimy prace koncepcyjne dotyczące dalszych etapów prac. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wykorzystanie jesienno-zimowej przerwy w pracach. Niskie temperatury za oknem nie oznaczały bynajmniej, że zimą próżnowaliśmy. Dzięki współpracy z archiwami Narodowego Muzeum Techniki w Pradze, pilźnieńskiego browaru oraz z czeskimi miłośnikami kolei udało się zgromadzić bogaty materiał ikonograficzny i dokumentację techniczną pomocną przy prowadzonych obecnie pracach. Wymiana informacji zaowocowała także odtworzeniem historii wagonu przed 1945 r.

Wagon znajdujący się w zbiorach PSMK zbudowano w 1912 r. w fabryce Ringhofferovy Závody w Pradze-Smichovie dla browaru Plzeňský společenský pivovar Prior w Pilźnie. Otrzymał on numer fabryczny 81876 i oznaczenie kolei austrowęgierskich kkStB Gb 323 499. Był przedstawicielem typowych wagonów do przewozu piwa produkowanych w latach 1902–1914 na terenie obecnych Czech. W 1913 r. numer kolejowy wagonu zmieniono na 221 429. Po powstaniu ČSD otrzymał on pierwotnie oznaczenie Gp 510 554. W momencie przejęcia (1925 r.) dotychczasowego właściciela przez Měšťanský pivovar Plzeň (obecnie Plzeňský Prazdroj) oznaczenie serii uległo na Lp. W barwach tego ostatniego browaru (obok pięciu podobnych wagonów o numerach 510 549 – 510 553) jeździł do okresu II wojny światowej i na teren Czechosłowacji już nie powrócił – był jednym z 6 wagonów, które do browaru już nie powróciły (ostatnie dotarły w 1952 r.). W wyniku drugiej wojny światowej wagon znalazł się na terytorium Polski i oznaczony jako 760 560 S a następnie 716 560 Sp był przez PKP dzierżawiony różnym browarom. Po zakończeniu eksploatacji służył jako wagon techniczno-gospodarczy, a następnie trafił do zbiorów PSMK.

Na górę strony