Konferencja „Wczoraj, dziś, jutro kolei warszawsko-wiedeńskiej”

Wczoraj, dziś, jutro kolei warszawsko-wiedeńskiej - prezydium

28 kwietnia w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się współorganizowana przez PSMK i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP konferencja „Wczoraj, dziś, jutro kolei warszawsko-wiedeńskiej” poświęcona 170-leciu DŻWW. W skład rady programowej weszła z ramienia PSMK Przewodnicząca Zarządu Głównego Judyta Kurowska-Ciechańska. W komitecie organizacyjnym natomiast zasiadali Koledzy Marek Moczulski i Paweł Mierosławski. Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem – Marii Wasiak – Minister Infrastruktury i Rozwoju, Krzysztofa Dyla – Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i  Jakuba Karnowskiego – prezesa zarządu PKP SA.

Konferencja została podzielona na dwie sesje – pierwszej zatytułowaną- Wczoraj „wiedenki” przewodniczył Honorowy Przewodniczący UIC – profesor Adam Wielądek. Referaty na niej prezentowane dotyczyły historii DŻWW, a gros z nich zostało wygłoszone przez naszych Kolegów:

Wczoraj, dziś, jutro kolei warszawsko-wiedeńskiej - Andrzej Paszke Wczoraj, dziś, jutro kolei warszawsko-wiedeńskiej - Michał Jerczyński Wczoraj, dziś, jutro kolei warszawsko-wiedeńskiej - Paweł Mierosławski

Ponadto w tej sesji referaty wygłosilili  – Aleksander Drzewiecki z UTK („Wkład profesora Aleksandra Wasiutyńskiego w rozwój kolejnictwa”) i prof. Adam Wielądek – Przewodniczący UIC („Postać Józefa Nowkuńskiego”).

Wczoraj, dziś, jutro kolei warszawsko-wiedeńskiej - sala

Po przerwie kawowej odbyła się druga z zaplanowanych sesji zatytułowana  Dziś i jutro „wiedenki” – stan aktualny i perspektywy rozwoju linii nr 1 Warszawa – Katowice. Przewodniczyła jej wiceprzewodnicząca zarządu SITK RP Dorota Przybyła i poświęcona była on m.in. modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź, ERTMS, polepszeniu jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160 i 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa, rewitalizacji dworców kolejowych na linii nr 1 oraz najnowszym osiągnięciom przewozowe na odcinku Warszawa – Grodzisk Mazowiecki.

Na górę strony