Jaki był ten 2022 r…

309909533_1479797795872603_7647107071568928165_n_0 …co darował, co wziął?
Czy nas wyniósł pod niebo,
czy rzucił na dno?

Niezmiennie od lat tą trawestacją hitu zespołu „Turbo” startujemy z podsumowaniem naszych działań w mijającym roku. A był to trzeci już rok przedłużającej się pandemii COVID-19. Choć wiele obostrzeń złagodzono nastręczał on jednak wciąż sporo trudności. Czyniąc więc zadość utrwalonej już tradycji i na przełomie 2022 i 2023 roku kreślimy kilka zdań stanowiących swoiste résumé naszych dokonań z ostatnich 365 dni. Nie zapominamy w tym miejscu również o podziękowaniach dla WolontariuszyDarczyńców bez których nasza działalność w tych dziwnych czasach z pewnością miałaby znacznie skromniejszy wymiar.

Najważniejszym elementem naszej działalności były już tradycyjnie remonty zabytkowych obiektów kompleksu Parowozowni. Rok 2022 pod tym względem należał do nienajlepszych. Na zadania związane z rewitalizacją budynków wydatkowaliśmy ogółem 57 230,57.

plan-projekty_realizacja_2022_12
317618140_2529496850526157_4272520900957174638_n Tym razem udało się nam pozyskać fundusze na ukończenie zapoczątkowanego kilka lat temu remontu dachu tzw. przybudówki łowickiej, czyli najstarszej części hali wachlarzowej. W jego trakcie do szczęśliwego finału dotarło pełne pokrycie go nową papą. Pochłonął on całą powyżej wspomnianą kwotę. Samorząd Województwa Łódzkiego wsparł go kwotą 50 000 zł. Z 1% podatku pokryliśmy wkład własny oraz koszty dodatkowych (niezbędnych ze względu na stan obiektu) prac budowlanych, a także opłaciliśmy wymaganego prawem inspektora nadzoru budowlanego. W kolejnym etapie działań planujemy wykonanie posadzek, odtworzenie tynków oraz instalacji elektrycznej.

fb_plan-projekty_realizacja_infografika_kasa_skumulowane_122022

Koniec prac torowych 2022 Również w 2022 r. Urząd Miasta Skierniewice wsparł nas dotacją opiewającą na kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę stanu naszej infrastruktury torowej. Wykorzystując te środki oraz posiadane już podkłady staroużyteczne, śruby stopowe podarowane nam przez PLK SA oraz zakupione łapki Łp2 i świeży tłuczeń kwarcytowy naprawiliśmy najbardziej zdegradowane fragmenty torów nr 7 i 8 wachlarza. Także i w tym roku bezcenne było wsparcie prac koparko-ładowarką, bez którego to ciężko byłoby wykonać roboty (korytowanie, układanie podkładów, balastowanie świeżym tłuczniem) zgodnie z założonym planem. Koszty tych prac ostatecznie zamknęły się kwotą 27 466,57 zł. Kwotę 7 466,57 zł wkładu własnego zapewniliśmy z 1% podatku należnego za 2021 r.

20220427_161345 20220519_175931 283992822_7488859337851909_796206862419902673_n
20220615_164232 20220701_133939 20220701_140338
20220701_162716 291573099_2401867096622467_2156971083901963796_n 291614509_2401867573289086_4182664683194434651_n
291221140_2401870353288808_3824262501706035581_n 294077928_2412327698909740_3731967262549936235_n 294102357_2412327798909730_7402890133680895857_n

fb_tory-koszty-rewitalizacji_2021

W 2022 r. prócz szeroko zakrojonych prac związanych z remontami budynków czy torów realizowaliśmy kilka projektów nakierowanych na renowację taboru. Były one finansowane zarówno ze środków zewnętrznych jak i własnych.

20220713_170339 Pierwszym z nich było dokończenie gruntownej renowacji wyprodukowanej w 1963 r. polskiej lokomotywy spalinowej Ls60-143. Główny jednak nacisk został położony na prace przy kolejnym eksponacie polskiej węglarce dwuosiowej wyprodukowanej w 1927 r. przez Zakłady Ostrowieckie. Na te ostatnie działania przyznała naszemu Stowarzyszeniu grant jedna z fundacji korporacyjnych. Roboty wykonane przez specjalistyczny warsztat obejmowały m. in. piaskowanie konstrukcji i jej antykorozyjne zabezpieczenie oraz prace ślusarskie. Niestety ujawniły on też pewne problemy ze stanem eksponatu, co niewątpliwie wydłuży drogę do jego pełnej rewitalizacji.

20220416_175605 278420401_2335223843286793_5151756131260687528_n 20220723_191946
20220619_165249 279185228_3287498164853183_5000600910894189423_n img_20220817_072301
img_20220817_081322 img_20221020_110346 img_20221130_090917

Całkowita wartość projektu to 16 484,53 zł, z czego 8 000 zł pochodziło z różnych środków zewnętrznych.

302712157_2446095432199633_2832852788580135918_n Powróciliśmy na stałe do idei obozów wolontariackich wspieranych z grantów Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa. Również w 2022 r. w miesiącach sierpień-październik głównie podczas weekendowych spotkań realizowaliśmy prace obejmujące karczowanie roślinności oraz porządkowanie zaplecza i wnętrza hali wachlarzowej oraz zasieków węglowych. Bardzo ważnym punktem zaplanowanych działań było uzupełnianie szyb w wysoko położonych oknach hali wachlarzowej wykonywane z podnośnika koszowego. Jest o tyle istotne, że nic tak nie obniża estetyki obiektu, jak braki w jego oszkleniu. Jednak realizacja tego projektu to nie tylko materialne efekty – cieszyły nas tu szczególnie odbudowane więzi z uczestnikami poprzednich podobnych działań wolontariackich oraz pozyskanie nowych wolontariuszy. Na realizację tego zadania ponieśliśmy wydatki w kwocie 28 949,00 zł, z czego 15 750 zł pochodziło z dofinansowania NID, a 13 199,00 zł z wkładu własnego PSMK.

300091687_807203193783427_1210436899479494574_n 304572414_1474222119759420_4130374961420957210_n 20220820_103511
305804291_2452397931569383_1790476006848715430_n 307675132_2464418213700688_268489721514246052_n 304528554_890649101905898_9157608974403325308_n
308475814_3411896089080056_2948232211056571389_n 298418540_901779754546505_2498712950267248089_n 299460743_490282279590902_9157591662327820889_n
311291195_1870417876622546_8653714526767143999_n 311945747_781161329659324_4463737817528112476_n_0 311041614_698028601739829_5856355176490231011_n
312061048_2500767196732456_2376742937798095482_n 302813610_2446091208866722_8116091157193695402_n 305840336_2452413721567804_1945244708817415486_n
Ostatnim akordem realizacji projektu była wycieczka studialna, z jednej strony mająca charakter dydaktyczny, z drugiej zaś była formą dodatkowego podziękowania dla wolontariuszy za udział w pracach. tym razem dobrze znany nam bus MZK Skierniewice jako pojazd Kolejowej Komunikacji Zastępczej PSMK wyruszył na teren dawnego województwa piotrkowskiego. Odwiedziliśmy zarówno obiekty związane z historią kolei jak bunkry kolejowe w Konewce i Jeleniu czy Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz., jak również inne zabytki techniki jak choćby Groty Nagórzyckie. Na szlaku przejazdu znalazły się także zabytki architektury Inowłodza, a także Sulejowa-Podklasztorza.

311473863_793651738358972_961328340412507193_n 308690678_1269973653780905_8340009161446851165_n 311943650_1309804543125048_4464868575519082571_n
311976518_648613440231239_1414631467646696054_n 312004255_5428091873976077_1677862302994617025_n 312145866_647084513801896_6967387354971223423_n

Kilka liczb podsumowujących projekt
Łączna liczba wolontariuszy biorących udział w projekcie:  26
Liczba osób koordynujących prace:  3
Liczba obozów trzydniowych:  1
Liczba obozów dwudniowych: 4
Liczba obozów jednodniowych:  3
Liczba dwudniowych wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa:  1
Liczba ogólnodostępnych prelekcji:  1
Liczba wyjazdów studialnych:  1

Aparat blokowy nastawnicy scentralizowanej po renowacji Także na wystawie urządzeń sterowania ruchem kolejowym (usrk) w 2022 r. prowadziliśmy prace wsparte ze środków zewnętrznych. Dzięki wsparciu Fundacji Orlen w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi” ich zakres odznaczał się wyjątkowym rozmachem. W trakcie realizacji tego projektu dokończona została renowacja ponad 90-letniej nastawnicy kluczowej produkcji zakładów Fiebrandt z Bydgoszcz. Oszklenia się też doczekała latarnia zwrotnicowa przeznaczona do planowanego kompletu z wyremontowanym wcześniej napędem VES. Kompleksowej renowacji poddany został również mały aparat blokowy współpracujący z nastawnicą suwakową. Estetyzacja wystawy objęła także nasz największy eksponat – nastawnicę mechaniczną scentralizowaną. Dzięki realizacji tego projektu wiele urządzeń doczekało się wreszcie porządnego zestawu tabliczek dla dźwigni.

Nastawnica kluczowa z Chociszewa, stan przed renowacją Nastawnica kluczowa z Chociszewa, odnowione drobne elementy Nastawnica kluczowa z Chociszewa, stan po renowacji
Aparat blokowy nastawnicy scentralizowanej przed remontem Aparat blokowy nastawnicy scentralizowanej, wyczyszczone pokrywy Aparat blokowy nastawnicy scentralizowanej, zagruntowane pokrywy
Malowanie natryskowe remontowanych urządzeń Nastawnica kluczowa z Chociszewa, złożona skrzynia zależności i zamków Aparat blokowy nastawnicy scentralizowanej po renowacji
Tabliczki dźwigni nastawczych przed renowacją Odnowione tabliczki dźwigni nastawczych Odnowione tabliczki dźwigni nastawczych
Okna wystawy po remoncie Ekspozycja usrk to jednak nie tylko eksponaty, ale przede wszystkim samo pomieszczenie wystawy. Wiele elementów dawnego magazynu zaadaptowanego na cele wystawiennicze wymagało natychmiastowej interwencji. Częścią zajęliśmy się jeszcze w zeszłym roku. Temat mikroklimatu wystawy stał się jednak szczególnie dokuczliwy ze względu na coraz gorszy stan okien. Z pewnymi obawami przystąpiliśmy więc do ich naprawy. Na szczęście okazały się one być relatywnie w dobrym stanie. Nie wykluczyło to jednak wielotygodniowego maratonu szpachlowania, impregnacji i malowania uwieńczonego opanowaniem „starożytnej” metody kitowania szyb.

Okna wystawy, stan przed remontem Okna wystawy, czyszczenie Okna wystawy, impregnacja Okna wystawy, skrzydła
Okna wystawy, szlifowanie Okna wystawy, malowanie Okna wystawy, pierwsze pasowanie skrzydeł Okna wystawy, szklenie
Zaplecze warsztatowe wystawy Dzięki projektowi udało się również uzupełnić wyposażenie warsztatowe wystawy. Do przyszłej „pracowni konserwatorskiej” trafiły stół warsztatowy oraz wiertarka stołowa. Dzięki nim jesteśmy teraz w stanie przeprowadzić większość drobnych prac ślusarskich bez czasochłonnych i kłopotliwych wędrówek do głównego warsztatu Parowozowni.
Realizacja programu stała się także doskonałą okazją do zaangażowania nowych wolontariuszy chcących zgłębić tajniki usrk, czy też, po prostu, produktywnie wykorzystać swój wolny czas. Na realizację tego projektu otrzymaliśmy grant w wysokości 5 000 zł, a nasz wkład własny wyniósł tym razem 5 579,13 zł.

W 2022 r. łącznie od grantodawców i darczyńców otrzymaliśmy 140 709,80 zł
zł, głównie na cele związane z rewitalizacją Parowozowni.
W ten sposób środki z 1% (Urzędy Skarbowe przelały nam 41 959,80 zł) pomnożyliśmy ponad trzykrotnie!

Tak wykorzystaliśmy w 2022 r. Państwa 1%
Dotacja Wartość realizowanego projektu Wkład własny pochodzący z 1%
Remont dachu tzw. przybudówki łowickiej hali wachlarzowej (wsparty przez Województwo Łódzkie)       56 000,57 zł       7 230,57 zł
Odbudowa wagonu-węglarki z 1927 r. (wsparta przez jedną z fundacji korporacyjnych)  16 484,53 zł       8 484,53 zł
Rewitalizacja torów nr 7-8 zlokalizowanych przed halą wachlarzową (wsparta przez Miasto Skierniewice)       27 466,57 zł       7 466,57 zł
Obozy wolontariackie (obejmujące m.in. szklenie budynków i porządkowanie Parowozowni, wsparte przez Narodowy Instytut Dziedzictwa) 28 949,00 zł    13 199,00 zł
Rozbudowa i poprawa estetyki wystawy urządzeń sterowania ruchem kolejowym (wsparta przez Fundację Orlen)       10 579,13 zł       5 579,13 zł
SUMA    140 709,80 zł  41 959,80 zł

Z własnych środków kontynuowaliśmy prace renowacyjne w stosunku do szerokotorowego Ty23-273.

316955993_3469328593336805_8939504005678507693_n W drugiej połowie roku rozbudowa ekspozycji urządzeń sterowania ruchem kolejowym (usrk) kontynowana była bez wsparcia zewnętrznego. Wciąż pracowaliśmy nad dwoma nastawnicami z dawnej warszawskiej „kolejówki”. Zakończyliśmy prace nad napędem zwrotnicowym VES – obecnie możliwe jest za pomocą nastawnicy suwakowej sterowanie nim i zespoloną z nim latarnią rozjazdową. Rozpoczęliśmy też działania mające na celu rozszerzenia ekspozycji o elementy związane z urządzeniami przekaźnikowymi typu PB. Kontynuowaliśmy też rozprowadzanie nowej instalacji elektrycznej oraz budowę ścianki oddzielającej salę z eksponatami od klatki schodowej. Rozpoczęliśmy prace mające na celu powiększenie przestrzeni zajmowanej przez opisywaną tym miejscu wystawę.

314436610_3457386791197652_1576744605076855492_n 314724919_3457386734530991_5426697762009240984_n 314886548_3457386764530988_4296364177476380586_n 314903405_3457387027864295_5906283642198132077_n
312429297_663507391837274_8697809378543599769_n 313979454_2505322889610220_283792051640341952_n 314428849_2511132599029249_943631752323580996_n 312166215_3438864783049853_2493281343853214516_n 315102585_636405644862192_7802360728449563039_n 317080436_1317565722392595_8035273828267367419_n

byczysymulator W aspekcie tworzenia atrakcji skierowanych do najmłodszych rok 2022 nie obfitował w spektakularne wydarzenia. W fazie budowy był kolejny symulator lokomotywy – tym razem elektrowozu ET22. Prace przy makiecie kolejowej w skali H0 spowolniły ze względu na zobowiązania edukacyjne i zawodowe osoby je koordynującej. Uruchomione w poprzednich latach symulator lokomotywy spalinowej SM42 oraz Ropuszkowa Kolej Ogrodowa w mijającym roku osiągnęły stan stabilizacji.

afisz2022 W 2022 r. odwiedziło nas 4935 osób (ponad 100% wzrost względem słabego 2021 r.), które mogły zapoznać się z historią Parowozowni, jej autentycznymi wnętrzami warsztatowymi i technologią pracy oraz częścią zgromadzonych tu eksponatów. W minionym sezonie też został odnotowany rekord frekwencyjny – w trakcie Kolejowej Nocy Muzeów odwiedziło nasz obiekt 1239 osób (a więc więcej niż w całym pandemicznym 2020 r.).
Szczególnym wydarzeniem na przełomie września i października były obchody 35-lecia naszego Stowarzyszenia. Ten Koralowy Jubileusz był okazją do pewnych podsumowań ale również do uroczystego spotkania z Gośćmi odwiedzającymi naszą Parowozownię. Pierwszego dnia spotkaliśmy się z przedstawicielami instytucji, z którymi na co dzień współpracujemy. Odbieraliśmy życzenia, podziękowania i listy gratulacyjne (link). Drugi dzień to Nadzwyczajny Dzień Otwarty, który został przygotowany przede wszystkim z myślą o rodzinach z pociechami. Były stoiska Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Straży Ochrony Kolei. PKP Cargo przyjechało do nas z makietą kolejową a PLK SA z Zakładu w Łodzi przysłało wóz kolejowego ratownictwa technicznego. Furorę robiły przejażdżki kolejką parkową i spotkania z Rogatkiem na stoisku Urzędu Transportu Kolejowego. Tego dnia po raz pierwszy pokazaliśmy publiczności pieczołowicie odrestaurowany skład „Pociągu stuletniego PSMK”. Przez pięć godzin otwarcia podwoi „szopy” przybyło świętować z nami 599 osób!

Niestety dwa lata pandemii oraz znaczący spadek liczby niedziel handlowych mocno wpłynął na zmianę zwyczajów głównej grupy odbiorców naszej działalności to jest opiekunów z dziećmi, a co za tym idzie zmniejszył frekwencję u nas w soboty. Ponadto nie odrodziła się praktycznie turystyka grupowa, zwłaszcza w postaci rajdów samochodowych niegdyś dość często nas odwiedzających. Podobnie też było z wycieczkami autokarowymi.
Wyciągając wnioski z tegorocznych obserwacji planujemy w 2023 r. bardziej dopasować naszą ofertę do oczekiwań turystów indywidualnych i rozciągnąć nasze Dni Otwarte na całe pierwsze weekendy miesiąca – przy czym nadal będzie to okres maj-październik.

Dzień Dziecka w Parowozowni Dzień Dziecka w Parowozowni Dzień Dziecka w Parowozowni
309374709_589057686345590_7171381079459391283_n 310399961_475805164478927_2874255837448796795_n 309546812_1454435325076839_1805216700053510598_n
310765680_835934530917591_6709960112254917163_n 310633588_1069495623695695_372337881542834678_n 311064182_3234356370214871_5665171550684180135_n-1

W dziedzinie współpracy z innymi zagranicznymi organizacjami o podobnej do naszej specyfice rok 2022 upłynął bez większych zmian w stosunku do stanu z lat poprzednich. Ze względu na wspólne silne zainteresowania, przede wszystkim kontynuowaliśmy bardzo ożywione kontakty z czeskim stowarzyszeniem Chornický železniční klub funkcjonującym na Morawach i specjalizującym się w ochronie historycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Obejmowała ona wymianę wiedzy, a także pomoc w kompletowaniu eksponatów. Podtrzymywaliśmy też serdeczne stosunki z kolegami z towarzystwa Eisenbahnfreunde Gera – realizującego swe działania w historycznej parowozowni zlokalizowanej w niemieckim mieście bliźniaczym Skierniewic – Gerze.

Wszystkim naszym darczyńcom oraz partnerom w imieniu Członków i Wolontariuszy PSMK oraz znajdujących się w naszej pieczy zabytków kolejnictwa jeszcze raz DZIĘKUJEMY!

Mecenasi działań PSMK w 2022 r.

dotacje-na-plus_c3a9-01 Urząd Miasta Skierniewice Fundacja Orlen 01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo nid_wspolnie_dla_dziedzictwa_logo
fundacja_logo_rgb PKP PLK - zarządca narodowej sieci kolejowej Pferd-VSM agentools 1 procent podatku

Na górę strony