FAC Rail zawsze gotowy do pomocy!

trawers-od-fac-rail Są partnerzy, na których zawsze możemy polegać! Jednym z nich jest niewątpliwie skierniewicka firma FAC Rail, jeden z wiodących podmiotów na rynku remontów infrastruktury kolejowej w Polsce. Jego właściciele Państwo Karolina i Robert Paluszakowie, jako mieszkańcy naszego miasta, wielokrotnie już udowadniali, że są czuli na potrzeby ochrony zabytków kolejnictwa.
Tym razem FAC Rail doposażył nas w trawers do transportu podkładów. Jego wykorzystanie znacznie skróci długość operacji logistycznych, co przełoży się także na wymierne oszczędności czasowe i finansowe, bowiem w stosunku do posiadanego dotąd osprzętu, będziemy mogli za jednym razem ładować i rozładowywać trzy razy więcej „szpałów”.

Dziękujemy!!!

Na górę strony