„Wieczór warszawsko-wiedeński”

„Wieczór warszawsko-wiedeński” – promocja numeru okolicznościowego Warszawskiego Magazynu Ilustrowanego „Stolica” (poświęconego transportowi w Warszawie).