„Urodziny wiedenki” – specjalny Dzień otwarty w Parowozowni

„Urodziny wiedenki” – specjalny Dzień otwarty w Parowozowni – wystawy stałe i czasowe, występy artystyczne.