Wspomnienie o Tomaszu Wachu

Tomasz Wach przy TKb nr 2

Dnia 22 września 2010 r. zmarł Tomasz Wach, nasz wspaniały Kolega, członek założyciel PSMK. Uczynny, pomocny, życzliwy, nie żałujący innym swojej wiedzy i rady. Od prawie pół wieku interesujący się koleją.

Mając takie zainteresowania, nic dziwnego, że przed 23. laty Tomek był bardzo zaangażowany w nadanie formalnych ram ruchowi miłośników kolei, stąd Jego podpis znalazł się na dokumencie powołującym nasze Stowarzyszenie. Przez cały okres przynależności do PSMK pełnił funkcje we władzach organizacji: w różnych kadencjach był członkiem Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej a ostatnio Sądu Koleżeńskiego.

W Stowarzyszeniu było oczywiste, że zawsze można liczyć na radę, wsparcie i pomoc Kolegi. Bez względu, czy były to starania o wyposażenie w oryginalne wózki tendra dla Ok1-359, czy chodziło o zachowanie parowozu TKw2-114, czy o zorganizowanie skansenu kolei parowych w Jaworzynie Śl. Kiedy było trzeba, przygotowywał materiały do ważnych opracowań, kiedy indziej – jako członek delegacji Stowarzyszenia – przekonywał kolejowych VIP-ów o konieczności zachowania starego taboru lub starych budowli mających historyczną wartość dla przyszłych pokoleń. Nie bez znaczenia była także Jego współpraca na tym polu, przy przygotowywaniu materiałów dla wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Urzeczenie widokiem pracujących parowozów, urokiem tonących w zieleni małych zadbanych stacyjek, pięknem wijących się wśród polnych miedz linii cukrowniczych … To był świat Tomka fascynacji. Świat, który zauroczył Go prawie pół wieku temu. Znajdując czas między swoimi – najpierw uczniowskimi i studenckimi, a później zawodowymi obowiązkami – jeździł po kraju tropiąc gorące parowozy. Były to wyprawy na koleje wąskotorowe (często cukrownicze), ale równie wysoko cenił sobie podróże na spotkanie ze znikającą z pejzażu serią parowozów normalnotorowych. To m.in. fotografie zrobione przed laty przez Tomka dokumentują pracę takich serii, jak TKi3, OKo1, Tp4, Ok1, OKl27… Zauroczenie obrazem nie wykluczało potrzeby gromadzenia i systematyzowania informacji o zabytkach kolejnictwa. Znane i publikowane zestawienia parowozów – np. sprzedanych z Polski na zagraniczne koleje muzealne powstały w znacznej mierze, przy Jego współpracy.

Wspominając naszego Kolegę, nie sposób także nie wspomnieć o tekstach, które wychodziły spod Jego ręki. Ponieważ wielką część serca oddawał starej kolei, to przez lata, oprócz naukowych publikacji z dziedziny socjologii, w Jego dorobku znalazła się trudna do policzenia ilość artykułów, opracowań i recenzji związanych z tematyką starej kolei. Ukazywały się w „Sygnałach”, „Nowych Sygnałach”, „Świecie Kolei”, „Kolejach Małych i Dużych”, w „Wąskich Torach” a także w wychodzącym przed laty naszym organizacyjnym biuletynie „Wieści”. A kiedy w sprawach ochrony zabytków kolejnictwa albo sprawach samego środowiska miłośników kolei potrzebna była chwila zastanowienia, przemawiał do rozsądku ciętym piórem Stefana Hołni…

Przed laty, kilku przyjaźniących się weteranów naszego środowiska wyjeżdżając na kolejowe wyprawy albo prywatnie, na co dzień, żartowało sobie tytułując się: „panie Prezydencie”, „panie Marszałku”, „panie Prezesie”… W tamtym pełnym autoironii świecie „wielkich” Tomek był Admirałem. Dziś przychodzi pożegnać się z panem Admirałem, ze wspaniałym Kolegą, z Tomkiem…

Będzie nam Go bardzo brakowało…

Na górę strony