1% od „ryczałtowców”

1%_mix

Wszystkich, którzy rozliczają się z „fiskusem” do końca styczna 2014 r., zachęcamy serdecznie do wsparcia naszej działalności poprzez przekazanie 1% podatku. W 2013 r. z tego źródła uzyskaliśmy blisko 23 tysiące złotych, które w większości przeznaczyliśmy na kontynuację remontu dachu hali wachlarzowej, pokrycie wynagrodzenia inspektora nadzoru w trakcie robót oraz zakup kilkunastu projektów architektoniczno-budowlanych i kosztorysów inwestorskich umożliwiających kolejne prace remontowe. Znaczna część otrzymanego 1% stanowiła tzw. wkłady własne trzech zadań publicznych (o łącznej wartość 105 000 zł), dzięki czemu otrzymana od Państwa 1 złotówka została pomnożona ponad 8-krotnie. Z pozostałej kwoty kontynuowaliśmy renowację parowozu Ol49-4 i wagonu piwiarki. Dziękujemy.

Na górę strony