Plener fotograficzny „Historia w żelazie zaklęta”

Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei 4 maja 2013 r. o godz. 14.00  zaprasza fotografujących do zabytkowej Parowozowni Skierniewice przy ul. Łowickiej 1 na

Plener fotograficzny„Historia w żelazie zaklęta”

Plener fotograficzny Historia w żelazie zaklęta

Na uczestników pleneru czekają industrialne wnętrza Parowozowni i zgromadzone w niej zabytkowe lokomotywy i wagony – świadkowie minionej epoki. Uczestnicy pleneru wykonując zdjęcia będą mieli możliwość pod opieką członków i wolontariuszy Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei poznać tajniki Parowozowni Skierniewice oraz jej historię. Plener będzie próbą dania odpowiedzi na pytanie, czy przedmioty stare i niejednokrotnie zniszczone mogą być piękne, próbą odszukania śladów przeszłości ukrytych i utrwalonych w jej materialnym dziedzictwie.

Impreza jest dostępna dla wszystkich fotografujących niezależnie od wieku oraz doświadczenia w sztuce fotograficznej. W czasie pleneru uczestnicy będą mogli fotografować na otwartym terenie samodzielnie, a we wnętrzach budynku warsztatowego i części hali głównej oraz we wnętrzach wybranych eksponatów (taboru kolejowego) – pod opieką członków i wolontariuszy PSMK, którzy będą też służyli niezbędną pomocą i informacją.

Po zakończeniu imprezy zachęcamy wszystkich uczestników do udziału w konkursie na najlepsze fotografie pleneru – jury złożone z przedstawicieli organizatora dokona wyboru najciekawszych prac. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie poplenerowej, która będzie otwarta 1 czerwca 2013 r. o godz. 14.00 w Hali Maszyn Parowozowni Skierniewice. Autorzy najlepszych prac zostaną w czasie wernisażu wystawy wyróżnieni nagrodami rzeczowymi.

Wszystkie szczegóły w tym regulamin pleneru oraz wystawy poplenerowej znajdują się tutaj.

Otwarcie wystawy poplenerowej i wręczenie wyróżnień dla Autorów najlepszych prac odbędzie się w Hali Maszyn Parowozowni Skierniewice 1 czerwca 2013 r. o godz. 14.00

Udział w plenerze i wystawie poplenerowej są bezpłatne.

Samorząd Województwa Łódzkiego

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach zadania publicznego „Wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim”


Eksponaty PSMK poza Parowozownią Skierniewice

Tp3-36, oznakowanie własności

Cały czas pamiętamy o naszych parowozach stacjonujących poza Parowozownią Skierniewice. Wykorzystaliśmy okres zimowy – martwy pod względem możliwości remontowych. W pierwszej kolejności udaliśmy się do Ełku, gdzie w związku z publikowanymi na forach internetowych planami cięcia taboru stojącego na ełckiej stacji normalnotorowej ekipa PSMK skontrolowała stan naszego parowozu Ok1-266 oraz wykonała niezbędne oznakowanie wskazujące właściciela. Kilka tygodni później w niedzielne południe pojechaliśmy do Zbąszynka odwiedzić nasz parowóz Tp3-36, który doskonale widać z okien przejeżdżających pociągów. Również dokonano oceny stanu zachowania i wykonano niezbędne oznakowanie. W obydwu przypadkach wykonano także szczegółową dokumentację fotograficzną oraz oszacowano zakres niezbędnych prac remontowych. Wkrótce wybieramy się z podobna wizytą do Wrocławia, gdzie na terenie lokomotywowni stoi Pt47-94 (właściwy numer 20). Wszystkie wymienione lokomotywy stanowią własność Stowarzyszenia od 2004 r., kiedy to 30 sierpnia podpisaliśmy umowę z PKP S.A. na zakup 8 nieczynnych parowozów, z których 5 znajduje się już na terenie Parowozowni Skierniewice ciesząc zwiedzających: Ol49-4 , Ty2-1407, Ty23-273, Ty51-1, TKt48-39 . Więcej o historii uratowania tych pięknych maszyn można przeczytać na naszej stronie internetowej (aktualności z 2004 r.). Mile widziani sponsorzy kolejnych kosztownych, ale nietypowych akcji transportowych.